TZ: Květinová unie Národní galerie Praha v Bruselu

Výstavní projekt Květinová unie (12. 7. – 31. 12. 2022), který realizuje Národní galerie Praha pod kurátorským vedením Michala Novotného, ředitele Sbírky moderního a současného umění, připravila skupina devíti mladých českých umělců, textilních designerů a grafiků – Jana Brože, Jakuba Chomy, Barbory Fastrové, Johany Pošové, Jakuba Jansy, Valentýny Janů, Martina Kohouta a kolektivu Overall Office. Projekt připravený za podpory Úřadu vlády ČR pro dvě budovy Rady – Justus Lipsius a Europa Building akcentuje potřebu dialogu, péče o druhé a o naše životní prostředí. Jeho cílem je prezentovat český vztah k přírodě a zdůraznit zásadní témata, která budou s předsednictvím spjata, ať už se jedná o bezpečnostní otázky, nebo propagaci unijních hodnot v zemích východní Evropy. Zároveň podtrhuje ekologickou agendu, jež bude během předsednictví silně rezonovat.

„České předsednictví v EU přináší nové výzvy, které budou mít dopad na umění a kulturu. Je nám ctí, že můžeme realizovat tuto prezentaci, která je výrazem tolik potřebné solidarity, hrdosti na kulturní dědictví země a ochoty přispět do diskuse o tom, jakou roli hrají umělci v současnosti,” říká Alicja Knast, generální ředitelka Národní galerie Praha.

Hlavními motivy předsednictví jsou jednota v rozmanitosti, péče a uzdravování a také recyklace a upcyklace – ty se odrážejí i v používaných materiálech a výrobních technikách. Symbolem je věneček dvanácti léčivých rostlin z různých regionů Evropy zhmotněný ve velkoformátovém, ekologicky vyrobeném koberci umístěném na podlaze hlavního prostoru atria budovy, v níž se odehrávají jednání Rady. Vití věnců je starobylý zvyk. Umělci se jím rozhodli nahradit kruh dvanácti zlatých hvězd z vlajky Evropské unie. Stonky jednotlivých květů vytvářejí propletený a pevný svazek, jsou tedy symbolem evropské sounáležitosti jinak odlišných regionů. Jednoty, která se nevylučuje s lokální identitou, folklorem a tradicí.

„Na prezentaci jsme pracovali více než rok a snažili se, aby byla zároveň kolektivní i individuální, aby se v ní stíraly hranice mezi uměním a něčím použitelným, tak jako mezi svobodným uměleckým vyjádřením a službě společným ideálům, kterým věříme,“  sděluje Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha.

Pojem tkaní a splétání se objevuje i v rozměrné, ručně utkané tapiserii, která výpravným způsobem zobrazuje právě proces recyklace. Měří necelých 20 metrů a vznikla během šestiměsíční intenzivní práce Barbory Fastrové a Johany Pošové z nastříhaného použitého textilu na míru prostorám určených pro tiskové konference.

Z recyklovaného textilního vlákna a dalších zbytkových látek byly dále připraveny látky módních návrhářek Overall Office použité na mobiliáři. Umělci měli za úkol vybavit i vnitřní zasedací prostory Rady. Židle, stoly a stoličky jsou upravenými kusy starého i nového nábytku z ohýbaného dřeva. Úpravou pomocí zbytkových kusů či odřezků se jednotlivé kusy nábytku vzájemně proplétají a rozrůstají, což asociuje provázanost a z ní plynoucí nutnost dialogu.

Skupina objektů Jakuba Chomy, ve spolupráci s Tomášem Kockou Juskem a Alex Selmeci, bude sloužit jako místo setkávání, infopoint a knihovna a taktéž k posezení pro příchozí. Stěžejní objekt připomínající monolit je částečně vyroben z vrstev přírodního korku.

Projekt doprovodí webové stránky, které stejně jako grafickou podobu květinové vlajky zpracovával Jan Brož. Součástí kampaně je trojice videí Martina Kohouta, Valentýny Janů a Jakuba Jansy. Jansovo video alegoricky a s nadsázkou provede diváky zahradní slavností a také scénáři, jaké by to bylo, kdyby Evropská unie neexistovala. Kostýmy od Overall Office jsou vyrobeny ze zbytkových látek z košil, kravat, sak a recyklovaného textilního vlákna unikátní technikou art protis, která vznikla v 60. letech minulého století v Československu.

Dalším mezinárodním projektem Národní galerie Praha, tentokrát ve spolupráci s bruselským BOZAR – Centre for Fine Arts, se stane výstava Milena Dopitová: Even Odd (16. 8. – 30. 10. 2022), již bude tvořit soubor objektů, které metaforicky představují sounáležitost evropské společnosti. Dopitová je staví na jednoduché, a přesto velmi půvabné symbolice infrastruktury, která propojuje jednotlivé evropské státy. Pocit sounáležitosti a jednoty není samozřejmý a je třeba o něj dlouhodobě usilovat, což je každodenní práce každého z nás. Kurátorkou je Eva Skopalová.

Oba projekty budou v roce 2023 představeny i v České republice.

Výstava v Radě EU se uskuteční za podpory Úřadu vlády ČR, výstava Mileny Dopitové v prostorách Bozar za podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.