TZ: Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 12. 9. - 17. 11. 2013

LAUREÁTI CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Jiří Anderle, Mikoláš Axmann, Marie Blabolilová, Michal Cihlář, Ladislav Čepelák, František Hodonský, Dalibor Chatrný, Vojtěch Kovářík, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Oldřich Kulhánek, Jiří Lindovský, Jan Měřička, Eduard Ovčáček, Květa Pacovská, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Zdeněk Sýkora

Vernisáž: čtvrtek 12. září od 17.00

Příprava výstavy a úvodní slovo: PhDr. Simeona Hošková, PhDr. Tomáš Rybička

Hudební program: Martin Brunner, autorské improvizace

Kdy: 13.6. – 17.11.2013

otevřeno mimo pondělí 10:00-18:00

Kde: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké nám. 139/140, Hradec Králové

www.galeriehk.cz

Co: Výstava nejlepších českých grafiků posledních šedesáti let, kteří svou fantazií, zkušenostmi a obdivuhodnými technickými prostředky (často zrozenými, jako východisko z hmotné nouze), přispěli k rozšíření možností grafické práce.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění, každoročně udělované v oblasti volné grafiky. Je výrazem hlubokého uznání k dílu umělce, který před půl stoletím povýšil grafické médium na experimentální laboratoř a postavil se do čela avantgardy. Cena Vladimíra Boudníka byla založena v roce 1995 Středoevropskou galerií a nakladatelstvím, o dva roky později její organizace přešla na nadaci InterKontakt-Grafik a roku 1999 na stejnojmenné občanské sdružení. Cenu dotuje hlavní město Praha jako hlavní spolupořadatel soutěže a primátor ji předává na zahájení výstavy Grafika roku. Cena Vladimíra Boudníka vznikla na rozhraní dvou epoch – té staré, která grafice velmi přála, ale názorově omezovala a nové, která jí nabízela tvůrčí svobodu s nepříliš slibnou budoucností. Stejně jako soutěž Grafika roku, s níž je organizačně svázána, stala se posilující platformou pro výtvarný žánr s bohatou historií a uměleckou svébytností. Podle statutu je Cena Vladimíra Boudníka udělována za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Kromě významných a vývojem umění ověřených umělců, z nichž mnozí se s Boudníkem ještě znali a společně vystavovali, figurují mezi dosavadními osmnácti laureáty i jedinečné a perspektivně přesvědčivé tvůrčí výkony mladší generace. Obecně však platí, že pro všechny se grafické médium stalo zásadním, jedině možným, či k další tvorbě rovnocenným výtvarným tvůrčím prostředkem, ať již v časově omezeném úseku, nebo v linii celoživotního díla: Vždy jako podstatný a svrchovaný tvůrčí nástroj, disponující autentickým, nezastupitelným výtvarným jazykem s vlastní historií, vývojem a „myšlením“, schopným podílet se na aktuálních tématech umění.

Simeona Hošková