TZ: Lea Petříková v Galerii Mimochodem

Lea Petříková / Vědomí ostrova / kurátorka: Maro Hajrapetjan / Galerie Mimochodem / Praha / 24. 6. – 25. 8. 2021

Ostrov je pouze snem člověka a člověk čistým vědomím ostrova.Gilles Deleuze

V novém projektu Ley Petříkové, Vědomí ostrova, je ústředním motivem specifické místo, kterým je tzv. Ostrov sv. Klimenta. Tento skrytý a těžce přístupný prostor dřímající pod mostem dálnice D8 z Prahy na sever je výjimečný z několika důvodů. Především je to místo spjaté s počátky křesťanství na našem území, se kterými souvisí založení původně románského kostela sv. Klimenta žáky Cyrila a Metoděje v 10. století. To však ještě nebyl Ostrov ostrovem, neboť jím se stal až na počátku 16. století díky vybudování Brozanského náhonu z jedné strany, z druhé strany je ostrov lemován řekou Ohří.

Autorka v rámci prezentace tohoto tématu hledá způsoby, jak se ostrovu přiblížit, zachytit jeho energii, ale zároveň ponechat na divákovi a jeho představivosti to, jak jej vnímat. Samotná návštěva Ostrova sv. Klimenta vyžaduje značné vynaložení vlastního úsilí, které musí být motivované hned několika momenty. Jsou jimi například zvědavost a imaginace, které nám dovolují si ve svém vědomí představovat, jak ostrov asi vypadá a působí. Dalším momentem je motivace stát se jakýmsi průzkumníkem, který se pohybuje v terénu a naplňuje svou misi hledáním ostrova. Člověk si díky takovému prozkoumávání nalézá cestu k místu samotnému, spojuje si s ním vlastní, osobní historii, zážitek. Ostrov se tak stává místem nového tvoření.

Projekt Vědomí ostrova je rozdělen do tří kapitol v návaznosti na specifické podmínky galerie, které určují pohyb kolemjdoucích, podobně, jako  je tomu při přejezdu mostu vedoucího nad Ostrovem sv. Klimenta. Ve chvíli, kdy lidé prochází kolem plochy, jako by se stávali návštěvníky ostrova. Každá část pak představuje jedno z dílčích témat práce – obhlížení skrytého ostrova, podstata ostrova jako hory, vztah ostrova a člověka.

Důležitým momentem tvorby Ley Petříkové je nejen dlouhodobá práce s analogovou fotografií, která bude v Galerii Mimochodem prezentována prostřednictvím velkoformátového tisku, ale také performativní charakter práce, a to ve smyslu vydávání se na dané místo, pobývání v něm, ohledávání možností práce a následném zpracovávání načerpaných vjemů do vizuálních esejů.

Lea Petříková svým projektem Vědomí ostrova přispívá k tematickému celku ročního programu Galerie Mimochodem zaměřeného na živly a tomu, jak jim rozumět, konkrétně jak rozumět živlu země.

Lea Petříková je absolventkou ateliéru Supermédia na UMPRUM a Centra audiovizuálních studií na FAMU v Praze. V současné době zde pokračuje v doktorském studiu, v jehož rámci se zabývá filmy farmaceutické společnosti Sandoz, která produkuje nejen industriální, ale také umělecké snímky. Za tento výzkum získala v roce 2020 Cenu Francouzského velvyslanectví v kategorii humanitní a společenské vědy (Jacques Derrida Prize) udělované Francouzským velvyslanectvím v Praze. Pravidelně vystavuje a promítá své filmy na festivalech, v současnosti tvoří druhý filmový projekt s podporou Státního fondu kinematografie. Její práce byla představena na výstavách v řadě galerií, například etc. galerie, galerie 35m2, Jedna Dva Tři Gallery nebo GAMU, na festivalech v České republice i zahraničí (MADATAC Madrid, MFDF Ji.hlava aj.). Filmový projekt Podle čaroděje, dokončený v roce 2020, premiérově uvedla v Museum of Contemporary Art North Miami v USA. Na jaře 2021 tento film také prezentovala v Pragovka Gallery jako ústřední motiv projektu Festival neviditelného filmu, který kurátorsky připravila ve spolupráci s Maro Hajrapetjan.