TZ: Logika růstu v Muzeu umění a designu Benešov

S výstavním projektem Logika růstu se Muzeum umění a designu Benešov (MUD*) vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění a myšlenek hnutí nerůstu.

V období od 17. března do 27. srpna představí MUD* výběr z padesáti prací přihlášených do otevřené výzvy určené studentkám a studentům vysokých uměleckých škol a čerstvým absolventům a absolventkám. Výzva cílila na reflexi témat spjatých s myšlenkovým hnutím nerůstu, které se vymezuje vůči přílišnému zaměření společnosti na ekonomický růst a neustálý tlak na produkci či výkon.

Externí kurátorka projektu Petra Widžová vybrala deset výstupů. Díla se zabývají potřebou péče, vztahy (sociálními i poměrem člověka k přírodě), účelností, nakládáním s nerovnoměrně rozloženými zdroji ve společnosti či zkoumáním toho, co znamená „my“. Výstava bude postupně prorůstat nejen budovou muzea, ale též městským a sociálním prostorem Benešova, a řešená témata se ve vizuální i obsahové rovině protnou se směřováním MUDu.

Umělci a umělkyně do výstavy zapojují širokou škálu médií. Reflexe současných krizí, sociálních, ekonomických i enviromentálních, koncepce a vizuální modely postavené na nerůstových myšlenkách jsou vtěleny do formy kresby, malby, objektů, videa, instalací i akcí určených veřejnosti. Doprovodný program úzce komunikuje se strukturou výstavy, v některých případech představuje přímou součást projektů, a jeho výstupy mohou průběžně ovlivňovat podobu expozice.

Silný důraz na eliminaci bariér mezi výstavním sálem a okolním prostředím klade například Agronauts* Collective. Mezinárodní skupina umělců, umělkyň, výzkumníků a výzkumnic různých oborů se řídí základním principem: „tohle není galerijní prostor, tohle je tělo výzkumu.“ V MUDu vedle dalších aktivit připraví několik workshopů reflektujících sociální a environmentální situaci Benešova. V kontextu lokality, s ohledem na specifika středočeského města, pracují i někteří další vystavující – jako třeba Viktor Prokop v intervenci vycházející z lokálního energetického smogu.

Zajímavý metaforický pohled na důležitost společenství a provázanost člověka s přírodními jevy představí instalace Nicolase Prokopa. Součástí jeho práce zviditelňující vazby mnohdy skrývané bude funkční vermikompostér s živými žížalami.

Umělkyně Markéta Kubíčková propojuje hudbu a světlo v objektu inspirovaném kultivačními boxy a pod jménem Lila Tesla vystoupí se zvukovou performancí během slavnostního zahájení výstavy. Vernisáž Logiky růstu proběhne 16. března od 19.00 v budově MUDu.

Nerůst a s ním spojená témata představí benešovský MUD* veřejnosti též prostřednictvím přednášek, workshopů a debat. Úvodní seznámení se základními principy připravuje analytik nevládní organizace Asociace mezinárodních otázek Ondřej Kolínský. Jeho přednáška spojená s diskusí proběhne 4. dubna. Ve spolupráci s kurátorkou výstavy Petrou Widžovou se Kolínský též podílí na výběru publikací přístupných k prohlížení v nově otevřené Nerůstové čítárně knihovny MUD*.

Logika růstu

Komentovaná prohlídka pro média: 16. 3. 18.00 / vernisáž 16. 3. 19.00

  1. 3.–27. 8. 2023

Umělci: Anna Fiedlerová, Tereza Vinklárková, Matyáš Barák, Markéta Kubíčková (LilaTesla), Nicolas Prokop, Anna Chrtková & Matyáš Grimmich & Karolína Schön, Viktor Prokop, Lucie Medřická, Agronauts* collective, Dorota Václavíková & Antonín Závodný & Max Stejskal.

Kurátorka: Petra Widžová

Grafický design: Ilya Bazhanov a David Babka

Architektura: Marko Čambor

Produkce: Lenka Vlčková

Edukační programy: Martin Vlček, Nicole Langrová