TZ: Lucie Doležalová

Lucie Doležalová / Track / Galerie Mimochodem / Praha / 18. 6.  – 31. 8. 2020

První výstavu v letošním roce připravila pro galerii Mimochodem Lucie Doležalová (*1992), absolventka ateliéru nových médií 2 (školy Anny Daučíkové) na Akademii výtvarných umění v Praze. Absolvovala řadu stáží, mj. na Taipei National University of the Arts, v londýnském studiu The Hive, v ateliéru hostujícího profesora u Josefa Daberniga nebo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Supermédií. Pracuje s videem, věnuje se i performance a grafickému designu.

Jak naznačuje název výstavy Track, autorka na plochách galerie zaznamenává stopy dění v okolním prostoru. Podchod je místem, kudy téměř nepřetržitě proudí desítky lidí, a Lucie ve svojí precizní kresbě reprodukuje jejich rytmické kroky, pravidelný pohyb paží, občasná zastavení, otočení hlavy, letmý pohled.  Zachycuje plynutí času a kinetickou energii, která podchodem cirkuluje ve dvou směrech, dovnitř a ven, v lehkém spěchu. Pohyb je zanesený do snové architektury, která se pozvolna mění v krajinu. Uměle vytvořený prostor přechází v abstrahované přírodní prostředí, nervózní tep města se postupně ztišuje – nebo naopak, podle toho, kterým směrem se pohybujeme.