TZ: Marek Meduna

Marek Meduna / Svět jako kapitál jako hra / Galerie Měsíc ve dne / České Budějovice / 7. 1. - 6. 2. 2015

Svět jako kapitál jako hra

V ústřední postavě Medunových kreseb poznáme detektiva. Podle buřinky a lupy, a také podle toho, že pátrá, zkoumá drobnosti, nahlíží do praskliny v zemi, v rukách drží jakýsi přetržený papír s nákresem... Vidíme také oběť a zločince.

Kresby s detektivem se stal osou výstavy Svět jako kapitál jako hra. Vypadají jako ilustrace k příběhu. Situace a indicie nám však neposkytují tolik vodítek, abychom příběh pochopili v jeho příčinnosti, mohli si ho představit nebo převyprávět. Není tedy nakreslený detektiv obrazem nás samých?

Detektivka – sledování stop, odhalování příčin a následků, užívání rozličných metod k řešení záhad. Marek Meduna volně kombinuje výtvarné jazyky a symboly tak, aby nás přitahovalo takto se chovat. Zkoušet dešifrovat, hledat usvědčující důkazy a narážet na hranice naší vyšetřovací metody. A dříve nebo později se potkat s výtvarností jeho prací, kterou tyto neúspěšné pokusy o porozumění abstrahují a vyzdvihují do popředí. Doplnění o kresby ze dvou starších cyklů má tento účin zesílit. Medunův postup je zákeřně konceptuální, protože v důsledku má vést k selhání jakékoliv metody a rozevření prostoru k různým, často velmi rozdílným interpretacím. Nejsme nakonec detektivem, obětí i zločincem? Tato absurdní představa (ještě si nejsem jistý, jestli by takový příběh šlo vyprávět) ovšem může přejít do pocitu svobody a do přijetí hry, v níž je dost humoru na to, abychom se necítili podvedení.

Marek Meduna se narodil v roce 1973. Žije v Praze. Je zakládajícím členem skupiny Rafani. Za hlavní médium tvorby považuje výstavu. V jejím rámci volně kombinuje malbu, kresbu, objekt, video a text. Věnuje se také grafickému designu. Svébytnou tvůrčí a prezentační platformou je mu osobní blog (medunameduna.blogspot.cz), do této chvíle s bezmála sedmi tisíci osmy sty příspěvky. Příležitostně se zhostí role kurátora výstavy. Vedle výstav se skupinou Rafani a účastí na kolektivních přehlídkách se v posledních dvou letech prezentoval v brněnské Fait Gallery (Mezi zloději psů, 2013), v pražské galerii Svit (Všechno bylo zdarma, 2014) a v Autocenter Berlin (Cizinci jsou náchylní k zastřelení, 2014). Zastupuje ho pražská galerie Svit.

Svět jako kapitál jako hra je dialogem mezi Markem Medunou, kurátorem Jakubem Albínem a jeho dvěma spolupracovníky, kurátorem a kritikem umění Jiřím Ptáčkem a vizuálním umělcem Michalem Vavrečkou. Meduna poskytl soubory prací, navrhl varianty jejich vzájemných relací, předestřel instalační možnosti a realizaci výsledného tvaru přenechal galerijnímu  týmu. Ten se snažil být věrný tomu, co na Medunově kresebné tvorbě považuje za významné. Uvnitř zhruba vytyčeného prostoru každopádně zbylo dost místa k pohybu uvnitř i úniku mimo něj. U Medunova umění se toto neobvyklé předání autorských kompetencí vlastně k věci. Sám cosi často „přepisuje“ - po sobě nebo po jiných. V očích pozorovatele se rozechvívají kontury autorského subjektu, jakkoli postavu ještě pořád rozpoznáme. Čí ale tato neostrá postava vlastně je?

- Jiří Ptáček

Galerie Měsíc ve dne

Rok 2015: Obraz / znak / text / slovo / příběh

Kurátorem Galerie Měsíc ve dne se v průběhu loňského roku stal mladý malíř Jakub Albín. Od ledna 2015 se díky tomu začíná uskutečňovat dramaturgická proměna jejího výstavního programu. První rok se Albín rozhodl zaměřit na problematiku vztahů mezi obrazem, znakem, textem a slovem, přirozeně vyplývající se sousedství galerie výtvarného umění s literární kavárnou Měsíc ve dne.

Vazby mezi vizuálním a pojmovým vyjadřováním jsou starší než všechny dostupné historické prameny. Nových úloh nabyly v době uměleckých avantgard a později například v konceptualismu, u kterého obraz se slovem svorně zprostředkovávaly ideály myšleného umění. Obraz a slovo se navzájem inspirují a produktivně doplňují, stejně jako mezi nimi vzniká napětí jako mezi dvěma odlišnými nástroji uchopování světa. Program galerie Měsíc ve dne se sérií výstav a krátkodobých událostí bude po jeden rok zaměřovat na vybrané aktuální podoby těchto vztahů v dílech českých umělců a umělkyň.

- Jakub Albín a Jiří Ptáček

Měsíc ve dne / galerie a literární kavárna

Nová 3, České Budějovice

www.mesicvedne.cz