TZ: Medium loci

Medium loci / Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 15. 11. 2016 – 22. 1. 2017

Medium loci

Vernisáž: 15. 11. 2016 v 17 hod.

Termín výstavy: 15. 11. 2016 - 22. 1. 2017

Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie Alternativa, Komenského 10

Medium Loci je netradiční putovní projekt studentů ateliéru Fotografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Název vznikl jako kombinace slovního spojen genius loci – „duch místa“ – a slova medium, které můžeme chápat jako odkaz na medium umělecké, prostředníka, který tento nový pohled nabízí.

Netradiční je projekt v tom, že se nejedná o již hotovou putovní výstavu. Celý projekt je organický a vzniká vždy znovu od začátku, podle toho, jaká města navštíví. Studenti v daném městě stráví několik dní, nasají jeho atmosféru, prozkoumají skrytá zákoutí a následně se snaží ukázat svůj dojem z daného místa. Jihlava se tak stává 8. městem, které Medium Loci navštívilo.

http://mediumloci.tumblr.com/