TZ: Mezinárodní projekt Make Art Not War spojil české a ukrajinské umělce

V reakci na válečnou situaci na východě Evropy vznikl projekt nesoucí název Make Art Not War, jehož cílem je podpora Ukrajiny. Make Art Not War inicioval vznik kolekce charitativních plakátů od významných českých, ukrajinských a dalších zahraničních autorů. Výtěžek z prodeje unikátních grafických listů bude zaslán na veřejný účet SOS Ukrajina zřízený organizací Člověk v tísni.

V rámci rozsáhlé podpory Ukrajiny napříč veřejností aktuálně vzniká v umělecké sféře iniciativa, jejíž cílem je ukázat postoj výtvarníků vůči bezprecedentní situaci na východě Evropy. Do výzvy Make Art Not War se zapojila dvacítka autorů, mezi kterými najdeme výrazné postavy současné české výtvarné scény, jako jsou Michal Škapa, Milan Cais, David Strauzz, duo Tomski&Polanski, ale také například ukrajinský street-artový umělec Andrew Kalkov nebo španělský výtvarník Liqen a další zahraniční autoři. Každé z originálních uměleckých děl vzniklo jako reakce na probíhající válku. Umělci tak skrze ně vyjadřují svůj postoj k současné situaci - někteří k divákovi promlouvají symbolikou míru, pomocí humoru nebo razantním gestem vyjadřujícím nesouhlas.

„Pro médium plakátu jsme se rozhodli proto, že byl historicky nositelem nejen reklamních, ale zejména také politických sdělení. Během válek dokonce sloužil k vyjádření odporu vůči nepříteli. Plakáty umožňují umělcům flexibilně reagovat na aktuální dění a svým jedinečným vizuálním jazykem sdělit světu svůj postoj,” dodává Jan Dvořák, ředitel organizace Sport in Art, pod jejíž záštitou charitativní projekt vzniká. Plakát zároveň považuje za dostupnou formu umění, která se nyní stává nástrojem, jak finančně podpořit spřátelenou zemi v nouzi. „Nejdříve jsme chtěli symbolicky oslovit a spojit české a ukrajinské tvůrce, postupně se však připojují i významní umělci z celého světa, kteří chtějí projekt podpořit. Zapojeni jsou tak  umělci od Japonska po Španělsko a přidávají se další,” doplňuje Dvořák.

Umělecké grafické listy ve formátu A2 na exkluzivní papír nebo v elektronické verzi bude možné zakoupit přes e-shop projektu. Cena jednoho grafického listu je 800 Kč a zisk z jejich prodeje poputuje na humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Projekt Make Art Not War není nijak časově ohraničen, jeho cílem je vytvoření dlouhodobě fungující charitativní platformy, která se bude skrze umění finančně angažovat při pomoci dalším lidem v nouzi.

WEB: www.makeartnotwar.cz

IG: https://www.instagram.com/makeartnotwar.cz/

O vybraných umělcích:

Michal Škapa (*1978) je jedním z nejvýznamnějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů 90. let a dlouhodobě se řadí k jejím vůdčím osobnostem. Jako umělec pracuje s různými médii a formáty, od nástěnných maleb, přes akrylovou rukopisnou abstrakci a airbrushové figurální kompozice až po site-specific instalace a prostorové objekty. Pracuje také jako grafický designér. Škapa založil sdružení a serigrafickou dílnu Analog Bros a úzce spolupracuje s vydavatelstvím BiggBoss. Podílel se na několika významných prezentacích, ať už to byla mezinárodní přehlídka graffiti a street artu Names (2008) nebo výstava Městem posedlí (2012) v Galerii hlavního města Prahy. Českou republiku reprezentoval také na EXPO 2010 v Šanghaji. Má za sebou řadu výstav ve významných galeriích, např. Galerie Václava Špály, Villa Pellé, Galerie výtvarného umění (GAVU) v Chebu, Trafo Gallery nebo The Chemistry Gallery. Je rovněž autorem jednoho z největších muralů na světě na skladové hale společnosti CTP v blízkosti Letiště Václava Havla.

Andrew Kalkov je mladý ukrajinský malíř a street artista. Jeho umění klade silný důraz na filozofické základy a sebereflexi. Tvoří v Lucku, kde se také narodil. Posledních 10 let se věnuje tvorbě série děl "The Circulation". Hlavním symbolem této série je spirálová linie - věčný symbol vnímání, jeden z nejoblíbenějších celosvětových ornamentálních dekorů v průběhu staletí. Kalkov se rozhodl využít tohoto symbolu a přearanžovat jej do nových moderních forem, konkrétně do uměleckých objektů vytvořených ve stylu 8-bit a op-art. Díla této série šíří v rámci street artových forem, zejména plakátů, samolepek nebo velkoformátových nástěnných maleb, jejichž popularita a počet rychle roste. Doposud vytvořil více než 30 000 uměleckých děl a grafika "The Circulation" se též objevuje na vzorech oblečení, doplňcích, obalech alb, skicácích nebo ilustracích.

Liqen (*1980) je mezinárodně uznávaný street artový umělec původem ze Španělska, nyní působící v Mexiku. Jeho současnou tvorbu nejvíce ovlivňuje zvířecí říše, příroda a tvorové z hlubin země. Jeho pseudonym Liqen, což je směsice řasy a houby, odráží jeho sociobiologický zájem o druhy, které se na první pohled mohou zdát podivné, ale které obsahují jedinečné vlastnosti, jež jim umožňují znovuzrození po staletích spánku. Liqenovy nástěnné malby po celém Mexiku dokládají jeho kritický pohled na lidský osud, industrializaci nebo znečištění životního prostředí.

O Sport in Art:

Sport in Art je nově vznikající mezinárodní online magazín, prodejní galerie a poradce v investování do umění inspirovaného sportem. Jeho posláním je téma sportu v umění systematicky mapovat, propagovat a podněcovat umělce k nové tvorbě.