TZ: Michaela Černická a Jiří Černický v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích

Michaela Černická, Jiří Černický / Magické aktuality. Vzpoura lenochodů / kostel Zvěstování Panny Marie / Severočeská galerie výtvarného umění / Litoměřice / 3. 6. – 25. 9. 2022

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahájila v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie výstavu dvou předních umělců střední generace, Michaely Černické a Jiřího Černického. Oba autoři svou instalací v sekularizovaném kostele otevírají nové možnosti vnímání původně křesťanské architektury – s prostorem spirituality vědomě pracují a aktualizují ho. Pro své umělecké vyjádření využívají široké spektrum médií, kromě netradičně použitých tradičních technik také videoprojekci, která je jako forma práce se světlem v kostele prezentována vůbec poprvé.

Michaela Černická se ve své volné tvorbě inspiruje vlastní zkušeností restaurátorky, s velkou citlivostí pracuje s prvky mizení, chybění, odkrývání či dotváření a do obrazů zapojuje i autenticitu místa. Na výstavě prezentuje převážně novější obrazy fragmentů inspirovaných porcelánovými figurkami míšeňské produkce, které pro ni symbolizují křehkost, zranitelnost, iluzi a snad i přetvářku. Křehkost je zvýrazněna použitím organzy, průhledné náhrady klasického plátna, kterou autorka uplatňuje i v dalších sériích. Jiří Černický vstupuje do prostoru kostela s odlišnými tématy. Do kněžiště na centrální osu chrámu umístil sousoší Panenek, tvořené dvěma figurami Panny Marie Lurdské, jejichž spiritualita je umocněna nejen jejich zdvojením, ale i závodním cyklistickým kolem zasazeným do hlav obou Marií. Jízdní kolo není pouze atributem současnosti, ale funkčním prvkem akcelerujícím svatost. Dalšími prezentovanými artefakty se autor zaměřil na vědecké vidění světa. Jeho videoprojekce reflektují současné feministické a ekologické problémy společnosti. Jak říká kurátorka výstavy Alena Beránková: „charakteristickým prvkem tvorby obou autorů je propojování neslučitelného, někdy až provokativním způsobem, čímž diváky spíše znejišťují, než aby se snažili přivést je k jednomu správnému výkladu své umělecké výpovědi. Nejednoznačnost a otevřenost k různým interpretacím charakterizuje celou výstavu.“

K výstavě je připraven reprezentativní katalog.