TZ: Michal Škapa aka Tron v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře

Michal Škapa aka Tron / Periferie / kurátor: Radek Wohlmuth / Dětská galerie Lapidárium / Broumovský klášter / do 13. 6. 2021 

Broumov – Legenda českého graffiti Michal Škapa aka Tron vystavuje od dubna své práce v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře. Výstava Periferie, která je směsicí obrazových instalací, textových maleb, neonů i městského mobiliáře, bude zpřístupněna veřejnosti, jakmile to okolnosti spojené s koronavirovými omezeními dovolí. Kurátorem výstavy je Radek Wohlmuth.

Michal Škapa aka Tron (1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Patří k silné generaci writerů, která nastoupila v polovině 90. let. Stále si v této komunitě udržuje respekt, ale zároveň se jako jeden z mála dokázal prosadit i v běžném galerijním provozu. Už název jeho projektu naznačuje téma, kterým se dlouhodobě zabývá – je to město, odkrývání a uvědomování si jeho struktur, detailů, procesů i skrytého života v něm.

„Periferie je pojem, který označuje okrajovou část většího celku. V urbanismu je to hraniční pás města, v ekologii zase regiony, které proměnila lidská činnost, tedy kulturní krajina. Je to slovo, které nese nádech vykořeněnosti a diskomfortu, zóna ve stínu s vlastním životem a zákonitostmi. Výstava Michala Škapy pracuje s podobou obrazové instalace doplněné městským mobiliářem. Její součástí jsou gestické textové malby vycházející z runového písma brazilských vandalů, kolážovité kompozice realistických městských bloků vytvořené americkou retuší. Jejich fúze odkazuje k psychologii, jazyku i vizualitě ulice, jako vrstevnatému fenoménu, který spoludefinuje náš svět,“ popisuje kurátor Radek Wohlmuth.

„Ve své tvorbě mám dvě základní linie. První se týká písma. Vytvořil jsem si tajnou abecedu, kterou píšu na zdi domů i do obrazů, a vždycky tam tak něco zašifruju. Většinou jde o úryvky z textů k muzice, co mám rád, ale občas jsou to třeba i deníkové záznamy a podobné věci. Druhá představuje drobnokresby, které začaly tím, že jsem maloval sérii obrazů velkého množství deformovaných aut na vrakovišti. Pak se to přehouplo do pohledů na zhuštěné bloky architektury a městskou krajinu. To už dělám několik let a obrazy tohoto typu najdeme i v Dětské galerii Lapidárium,“ říká Michal Škapa.

Součástí výstavy Periferie bude i autorská komentovaná prohlídka, workshop s autorem nebo přednáška o historii graffiti s kurátorem Radkem Wohlmuthem.  Veškerý program bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními vlády.