TZ: Milan Maur

Milan Maur / Záznamy / kurátor: Jan Samec / Galerie umění Karlovy Vary / 28. 5. - 30. 8. 2020

Karlovarskou výstavu Milana Maura tvoří dvě části. První představuje důležité etapy umělcova vývoje, a to od výtvarných počátků, jež se vyznačují, ovlivněny malířem Jiřím Paterou, excelentním kolorismem. Během osmdesátých se ale prosadil především svou konceptuální reflexí přírody, zejména tzv. „stínovkami“. Jedná se o lineární záznamy obrysů stínů, vrhaných různými přírodninami – stromy, kmeny, větvemi, skalami – zachycené v předem zvolených časových sekvencích, z jejichž nezvyklých kombinací a proměn vznikaly vizuálně velmi překvapivé struktury. Autor v přírodě zaznamenával i další jevy – například průběh letu hmyzu, motýlů, opadávání listů, tání sněhu či proměny vodní hladiny. Série těchto záznamů, v nichž sděluje svá intuitivní poselství o přírodě a jejích procesech, uzavírá první část expozice. 

Druhý sál je prostorovou instalací nazvanou Cesta za sluncem. Prezentuje mimořádnou akci, kterou autor pěšky podnikl v květnu 1988, kdy od ranního rozbřesku následoval pozici slunce až do jeho západu. Samotnému umělci se akce stala impulsem k rozsáhlé sérii reflexí i částečných návratů. K fyzickému zopakování původního konceptu se vrátil dvakrát. Z výpravy v roce 2007 pořídil barevné fotografie, v digitální úpravě prezentované jako cyklus Cesta za sluncem 2. Při repríze 2016 spolupracoval umělcův syn Vojtěch Maur, který akci zachytil v sérii černobílých fotografií a prostřednictvím dalších médií. Autor kromě sběru zajímavých nálezů zaznamenával za chůze své myšlenky a podobu slunce mnohokrát naskicoval. To vše je základem vícevrstevnaté instalace, jež nemá dokumentační ráz, ale jedná se o přesvědčivou autonomní výpověď.

Základním rysem umělcovy práce je dlouhodobé zaujetí tématem i důsledná metodičnost, s níž pojímá svůj okruh zájmu. I když Maurovo hledačství adekvátních prostředků nikdy nebylo vedeno primární touhou po originalitě, tak ve svých reziduích dospělo k velmi osobité a v českém prostředí ojedinělé podobě uměleckého výraziva i výsledných sdělení. O tom vnímavého diváka určitě přesvědčí i současná karlovarská expozice.