TZ: Milan Maur ve Fait Gallery

Milan Maur / Nejisté sekvence děje / kurátoři: Denisa Kujelová, Ondřej Navrátil a Jana Písaříková / Fait Gallery / Brno / 10. 2022 – 14. 1. 2023

Milan Maur je dnes již etablovaným konceptuálním autorem, a jistě tedy není pro veřejnost neznámou osobností. To platí nejen v jeho rodné Plzni a jejím okolí, ale i v brněnském prostředí, kde měl svou první prezentaci již v polovině 80. let. S Brnem autor udržoval prostřednictvím Jiřího Valocha, Mariana Pally a dalších autorů řadu let intenzivní kontakty. Výstava ve Fait Gallery se věnuje nejen nejznámějším etapám tvorby Milana Maura, ale výběrově překračuje tento rámec až do současnosti a představuje komplexnější tvůrčí i osobní příběh, v této šíři dosud neprezentovaný.

Základní strategií autora jsou někdy až téměř vědecké a s velkým nasazením vytvářené záznamy nejrůznějších přírodních dějů (pohyby stínů, motýlů, vody, tání ledu, opadávání listů…). Tato subjektivní zaznamenávání přírodních dějů zachycená důslednou metodikou autor často doprovází lyrickými texty, dokládajícími jeho autentický prožitek. Jindy Milan Maur nechával působit některé přírodní jevy na jeho vlastní tělo, aby je tak poznával intenzivněji a více způsoby. Autor ve své celé tvorbě artikuluje existenci člověka v přírodě a působení v jejích procesech a jevech. Nejisté sekvence děje je tak komplexní výstavou Maurových prací z let 1982–2022, zahrnující nejen umělcovy přírodní koncepty a akční tvorbu v typologicky různých záznamech časově podmíněných jevů, ale i jeho zcela nová, aktuální témata.

Milan Maur (1950) patří mezi hlavní představitele konceptuálního umění. Autor své výtvarné vzdělání získal v kurzech malíře Jiřího Patery, které navštěvoval od konce 70. do poloviny 80. let 20. století. Hlavním zájmem Milana Maura je příroda a její procesy, které zaznamenává, nebo na ně reaguje akcemi (první realizoval na přelomu let 1982 a 1983). Autor samostatně vystavoval v Galerii umění Karlovy Vary (Záznamy, 2020, a Vizuální koncepty, 2001), v Galerii Klatovy / Klenová (Přírodní procesy, 2000) nebo v Západočeské galerii v Plzni (Voda, 2000). Jeho práce byly součástí kolektivních výstav v Galerii OFF/FORMAT (Tepy krajiny, 2022), v Domě umění města Brna (Mladí přátelé výtvarného umění, 2021), ve Fait Gallery (ČS KONCEPT 70. LET, 2017), v Domě umění Ústí nad Labem (Tvary myšlenek, 2017) nebo ve Slovenské národní galerii (Mapy, 2011). Dílo Milana Maura je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění Karlovy Vary a Fait Gallery. Autor je člen TT klubu výtvarných umělců a teoretiků a skupiny Měkkohlaví.