TZ: Milena Dopitová v Domě umění města Brna

23. 11. 2022Artalk Infoservis

Milena Dopitová / Příští zastávka je na znamení / kurátorka: Martina Pachmanová / Dům umění města Brna / Brno / 30. 11. 2022 – 19. 3. 2023

Milena Dopitová je jednou klíčových osobností současného českého vizuálního umění. Osobitost jejího intermediálního díla spočívá ve schopnosti vyjádřit složité aporie dnešního světa veskrze lapidární formou a propojit konceptuální východiska s rukodělností. Její tvorbě je vlastní silný, avšak nepatetický étos se smyslem pro výtvarný detail. Výstava Příští zastávka je na znamení, kterou bude od 30. listopadu 2022 do 19. března 2023 hostit Dům umění města Brna, reflektuje otázky udržitelnosti pevné kulturní, národní i etnické identity, které dnes s mimořádnou intenzitou doléhají na západní civilizaci. Slavnostní zahájení proběhne v úterý 29. listopadu od 18 hodin za přítomnosti umělkyně a kurátorky Martiny Pachmanové a dalších hostů. Diváky na vernisáži pozdraví i primátorka města Brna Markéta Vaňková, která nad výstavou převzala záštitu. Po oficiálním zahájení vystoupí hudební skupina Indican.

Projekt pro Dům umění města Brna Milena Dopitová pojímá monumentálně, avšak nikoli opulentně a bombasticky. Parafrázuje a mísí v něm jazyk křesťanské, judaistické a arabské tradice – tedy kultur, které po staletí nejvýrazněji formovaly evropský „západ“ (ve smyslu okcidentu, nikoli poválečného uspořádání), a zároveň využívá prvky asociující obyčejnost, ale částečně i povrchnost života současné společnosti. Rozehrává tak působivé, téměř scénograficky pojaté asociativní „vyprávění“ o síle lidské paměti, o překonávání duality těla a mysli a v neposlední řadě i o nestabilitě dnešního světa.

Skrze působivý kontrast měkkých a tvrdých materiálů, řemesla a průmyslové produkce stejně jako mísením různých médií Dopitová rozehrává dobrodružný proces vytváření hybridních kulturních a sociálních identit na prahu třetího tisíciletí. Příští zastávka je na znamení, jejíž součástí jsou objekty, velkoplošné videoprojekce a audionahrávka eklekticky samplovaných ženských vokálů, tematizuje ambivalentní povahu lidské existence v postindustriálním, postinternetovém a konflikty zmítaném světě, která osciluje mezi touhou po diverzitě a strachem z neznámého, mezi důrazem na osobní svobodu a ujařmováním svobody „jiných“.

Název projektu Příští zastávka je na znamení má – podobně jako tituly většiny děl Mileny Dopitové – jasnou afinitu k všednodennosti (v tomto případě k hlášení v městské hromadné dopravě) a zprvu se může jevit docela banálně. Pod povrchem věty vytržené z jejího původního kontextu se nicméně proměňuje také její význam a funkce. Ve vizuálně silném aranžmá diváka staví před dilema, zda setrvat ve zdánlivě bezpečné jízdě, anebo s rizikem nebezpečí vystoupit, vykročit do neznáma a pokusit se na novém místě hledat nové cesty ke skutečnosti, k sobě samotnému i ke druhým.

K výstavě bude vydán dvojjazyčný katalog, vznikne podcast a krátký videodokument zachycující proces vzniku výstavy a samotnou expozici. Doprovodný program bude kromě tradičních komentovaných prohlídek zahrnovat rovněž mezioborovou debatu na téma vztahu umění a sociální imaginace. Více informací najdete na stránkách www.dum-umeni.cz.

Souběžně s výstavou Mileny Dopitové bude zahájena i společná výstava malíře Pavla Preisnera a architekta Svatopluka Sládečka O otcích, kterým děti pomáhají vyrůst.

Prof. MgA. Milena Dopitová je vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I na Akademii výtvarných umění v Praze, kde rovněž vystudovala. Ve své tvorbě se zabývá sociálními tématy stejně jako otázkami tělesné a genderové identity, které pojímá z pohledu individuálního prožívání každodennosti. Od začátku devadesátých let se zúčastnila mnoha mezinárodních přehlídek současného umění – např. bienále v Sydney (1992), Benátkách (1993), Sao Paulu (1994) či Kwangdžu (1995); Global Feminisms: New Directions of Contemporary Art (Brooklyn Museum of Art, 2007) aj. Její autorské výstavy hostily významné české i zahraniční galerie – Institute of Contemporary Art, Boston (1994), Jiří Švestka Gallery, Praha (2001), Ronald Feldman Fine Arts, New York (2003), Moravská galerie v Brně (2011), Polansky Gallery, Praha (2012), Galerie hlavního města Prahy (2015), Meet Factory, Praha (2019) aj. V roce 2017 vyšla její souborná dvojjazyčná monografie I stejné je jiné / Even the Same is Different (Martina Pachmanová, ed., Praha: AVU). Milena Dopitová je nositelkou několika ocenění, včetně grantu americké nadace Pollock Krasner Foundation (1997) a Ceny Michala Ranného (2010).