TZ: Miloš Sláma a Jan Spěváček v Galerii Josefa Jambora

Miloš Sláma, Jan Spěváček / Nad vodami / kurátorka: Radka Kaclerová / Galerie Josefa Jambora / Tišnov / 18. 2. – 10. 5. 2023

Výstavní projekt Nad vodami představuje dvě osobnosti výrazně rozdílné v přístupu k tvůrčí práci a ve způsobu využití technologií. V čem hledat styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované krajině. Právě fascinace proměnlivým živlem vody prezentované autory propojuje. Vodu, mocné krajinářské téma, Miloš Sláma i Jan Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v obrazech hladin rybníků, tůní, potoků a říček. Vody stojaté, vody plynoucí. Hladina zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. Potok živá vlna barevné melodie. Opakující se protiklady, kontrast forem, protějšky uměleckých temperamentů. Grafika a malba.

Miloš Sláma je na výstavě zastoupen nejnovějším cyklem linorytů vodních hladin Na hladině (2018–2023) doplněným o několik děl z cyklu Genesis (2003–2004) na křesťanské téma stvoření světa. V jeho dosavadní tvorbě dominuje zaujetí tichem, meditativní uchopení krajiny a inspirace biblickými náměty. Autor je vyznavačem krajinných detailů. Tematizuje výseky krajin, které následně rytmizuje v dynamické kompozice s vhodným kontrapunktem. Vznikají tak metafyzické krajiny, které jsou oživovány v tématu, skladbě i barvě duchovním záměrem. Častým prvkem jeho grafik jsou stylizovaná stébla trávy a rákosu, křoviny či stromy, vodní hladiny a jejich odrazy. Jde o hladiny klidné, vyrovnané, bezčasé a snové, idylické až nesmrtelné. Je v nich patrné smíření a nalezení harmonie. Mají blízko k estetice klasiků japonského dřevořezu, svým tichem evokují linoryty Vojtěcha Preissiga či imaginaci Bohuslava Reynka.

Umění grafiky je neustálým dialogem mezi matricí a obtiskem, přičemž technika linorytu nabízí možnost mnohabarevných soutisků. Grafické vidění autora tedy spočívá v kontinuální oscilaci mezi původní matricí a finálním tiskem. Práce s linorytem zároveň předpokládá určitou systematičnost postupů v mysli umělce a poctivost řemeslného zpracování. U Miloše Slámy mimoto probíhá napínavý dialog mezi čárou, vrypem a barvou, malbou, jež kladou své výzvy, jimž autor v tvůrčím procesu průběžně odpovídá. Vše se propisuje do reduktivních kompozic precizních děl, která oslovují výraznou schopností koncentrace. Zjednodušením formy a výslednou intenzitou tak jeho díla připomínají básnický útvar haiku.

Jan Spěváček vystavuje výběr z nejnovějších velkoformátových krajinářských plenérů s náměty plynoucích říček a potoků (2019–2022). Temperamentní až razantní rukopis olejomaleb, v nichž hlavní roli hraje pohyb a dynamika, nese stopy autorova barokního uvažování o smyslovosti a svou expresivitou odkazuje na velkorysost krajiny. Hravost až bezstarostnost těchto děl může svědčit o autorově radosti z bytí v takovéto krajině. Výstavu doplňují díla ze série Biotopy (2011–2016), v nichž je přírodní prvek vody oživován figurami žab a vážek, esencí projeveného vědomí a formou inteligence, jež rozvlnila vodní hladinu a změnila atmosféru. Figura zde obohacuje prostor obrazu o příběh a transcenduje jej v živé dějství, ne-li performance. V těchto dílech je patrný vliv orientální kaligrafie, spočívající v akcentu na energii jednotlivých tahů štětce.

Na výstavě je dále prezentováno několik malých formátů olejomaleb hladin (2004–2008), na nichž dobře vynikne způsob, jak autor od záměru dochází k výsledné formě. Jde o minimalistické výseky krajin obsahující však řadu vjemů. Voda je zde přítomná jako element odrážející autorovo meditativní rozpoložení v odlescích světla a stínu. Reflexe vody jsou rytmizovány pastózními nánosy barvy do horizontál a vertikál a abstrahovány ve výslednou impresi, prožitek. Poukazují také na požitek z optické hry světelných odrazů a na přítomnost prvku vzduchu. Jan Spěváček se v nich přiznává ke vlivu díla Michala Ranného, jež je charakteristické ryzím zaujetím horizontálními křivkami a rytmy.

Miloš Sláma *1965, Žďár nad Sázavou 

Vystudoval obor grafika a knižní ilustrace na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Inspirací mu byla roční stáž v Paříži, měsíční pěší pouť do Říma, čtyřdenní pobyt na ostrově Athos a každodenní život mezi ateliérem a přírodou. Žije a pracuje na bývalé faře v obci Křoví. Je autorem grafického kuličkového lisu Sláma Press a členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Vystavuje od roku 1992. Pravidelně je zastoupen na výstavách výběru nejlepší současné grafické tvorby Grafika roku, několikrát byl na cenu nominován.

Výběr ze samostatných výstav:

Miloš Sláma – linoryt, Výstavní síň Čáslav , 2022,  Miloš Sláma – linoryt ( Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou, 2022), Miloš Sláma (Galerie art, Chrudim, 2020), Křoviny a jiné linoryty (Městská knihovna-Artotéka Praha, 2014 ), Krajina vrytá do lina (Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou, 2012), Průřez linem, kresbou (Horácká galerie, Nové město na Moravě, 2011), Zahrady a křoviny (Státní zámek Lysice, 2011), Zahrady dávno přítomné (BKC Radnická, Brno, 2007), Exodus (Výstavní síň AS, Adamov 2001), Miloš Sláma- kresby (Muzeum J.A.Komenského, Uherský Brod, 1997 )

Jan Spěváček *1973, Teplice

Absolvoval studium na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Vystudoval malbu v Ateliéru figurativní malby (2000, prof. Jiří Načeradský) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Od roku 1994 žije a pracuje v Brně. Je členem výtvarné skupiny Prague Stuckists. V roce 2020 realizoval výmalbu kaplí východního ambitu poutního kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici. Pravidelně vystavuje od roku 1998.

Výběr ze samostatných výstav:

Apoteózy (Schrott gallery, Brno, 2022), Tančící krajina (Galerie Hřivnáč, Opava, 2021), Baroko (Galerie 13, Brno, 2021), Zlehka krajinou potoků a tůní (ZaZa galerie, Ostrava, 2020), Cesta do hlubin malířovy duše (s L. Orlitou, Městské divadlo, Brno, 2019), V letním rozmaru (Galerie Zet, Velká Bystřice, 2018), Práce na papíře (Malá galerie VÚVel, Brno, 2016), Zavo-d-něno (Galerie Otevřená zahrada, Brno, 2014), To mýdlo musí tančit! (Galerie Slévárna, Brno, 2013), Necákej! (Galerie Vltavín, Praha, 2007).