TZ: Místo obrazu

14. 10. 2013Artalk Infoservis

Barbora Přehnilová, Michaela Vrbková, Michaela Roudnická, Petra Buzková, Hynek Bařák, Taťána Veselá, Leona Velebová, Jakub Tajovský, Barbora Pokorná, Anna Volf, Iveta Bradáčová, Štěpán Křížek, Markéta Filipová / Místo obrazu / Galerie Aula / Brno / 16. 10. - 13. 11. 2013

Místo obrazu

17. 10. – 13. 11. 2013

Vernisáž: středa 16. 10. 2013, 18.00 h

Dernisáž: středa 13. 11. 2013, 18.00 h

Vystavující autoři: Barbora Přehnilová, Michaela Vrbková, Michaela Roudnická, Petra Buzková, Hynek Bařák, Taťána Veselá, Leona Velebová, Jakub Tajovský, Barbora Pokorná, Anna Volf, Iveta Bradáčová, Štěpán Křížek, Markéta Filipová

Místo konání: Galerie Aula, FaVU VUT v Brně, Údolní 495/19, 602 00 Brno

Otevřeno: po–ne 10.00–18.00 h; klíče na vyžádání na vrátnici

Kurátorka: Veronika Resslová

Grafický design: Petra Roubalová, Ateliér grafického designu 2 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

www.ffa.vutbr.cz, https://www.facebook.com/FaVU.VUT, http://galerieaula.ffa.vutbr.cz/aktualne.php

Výstava bude zahájena 16. 10. 2013 v 18.00 h přednáškou a projekcí krátkých filmů australského umělce PhDr. Marcuse Bergnera, Ph.D. na téma analogie filmového obrazu a malby.

Výstava bude uzavřena projekcí excerptu audiovizuálního díla 55505 pareidolia amerického umělce Lloyda Dunna spojená s diskusí s autorem

- - -

„Tvar nevzniká, ani neexistuje odloučeně.“

(Aristoteles, Metafysika, in: Základní spisy, sv.1, Praha 1946, s. 188)

Zobrazení je předpis, jak přiřazovat prvkům nějaké množiny jednoznačně prvky obecně jiné množiny.

(matematická definice)

„Painting no longer appeared to me to be functionally related to the gaze, since during the blue monochrome period of 1957 I became aware of what I called the pictorial senzibility. This pictorial senzibility exists beyond our being and yet belongs in our sphere.“

(Yves Klein, Chelsea Hotel Manifesto, 1961)

Místo obrazu je kolaborativní site-specific projekt studentů Ateliéru malířství 3 pro Galerii Aula, jehož cílem je prozkoumat možnosti malířského nebo statického obrazového vyjádření v přímé vazbě na reálný prostor. Ve většině případů obraz funguje jako víceméně samostatný celek, jako jakési „okno“, ve kterém sledujeme děj nebo jev nezávislý na prostředí, kde je vystaven. Obrazy takto vlastně svým způsobem zakrývají prostor galerie. Výstava Místo obrazu chce konfrontovat obrazy prostoru galerie, obrazy nalezené v prostoru galerie a obrazy myšlené v prostoru galerie přímo s místem samotným. To umožní zúčastněným umělcům zkoumat vztah obrazového prostoru, reálného prostoru a zobrazení. Vzniklá intervence nabídne divákům úvahu o těchto vztazích z úhlu pohledu studentů malby. Na základě jednoduché smyslové reflexe prostoru Auly a jejího fotografického zmapování vznikne celková kompozice výstavy. Každý prvek výstavy (obraz, zobrazení nebo intervence do reálného prostoru) se bude vztahovat k části prostoru Auly a zároveň se bude snažit reflektovat nějakou z možných poloh obrazu. Autoři budou pracovat přímo na místě.

Faltering Fearlessly / přednáška Marcuse Bergera /

16. 10. 2013, 18.00 h / prostor U kávomatu před Galerií Aula

Marcus Bergner představí výňatky ze svého filmu The Surface, který je součástí výzkumného projektu zabývajícího se vztahem filmového obrazu a malby v historických souvislostech a v současnosti, pohovoří o funkci filmu jako uměleckého díla a představí řadu krátkých filmů dalších umělců, které se dotýkají tohoto tématu.

PhDr. Marcus Bergner, Ph.D., narozen 1956 v Melbourne, prožil velkou část svého života v Římě a Londýně. Po absolutoriu uměleckých studií na Victorian College of Arts byl na přímluvu švýcarského umělce Dietra Rotha přijat na uměleckou akademii v německém Braunschweigu, kde v letech 1981–1983 studoval experimentální film a malířství. Natočil více než 20 experimentálních filmů známých v Evropě, Austrálii i Americe. Od poloviny 80. let je členem australské skupiny fónické poezie a performance Arf Arf, jejíž tvorba zahrnuje více než sto jevištních představení nejrůznějšího druhu. Skupina podnikla dvě rozsáhlá turné do osmi evropských zemí, existuje řada publikovaných materiálů, nahrávek a rozhlasových pořadů. Marcus Bergner se rovněž podílel na vzniku experimentálního dokumentu The Thread of Voice inspirovaného tvorbou skupiny. V rámci postgraduálního studia na Melbourne University a Victorian College of Art se zabýval výzkumem intermediálních vztahů mezi experimentálním filmem a experimentální literaturou, současnou výtvarnou tvorbou a novými estetickými teoriemi.