TZ: Nataliya Ilchuk ve Vašulka Kitchen Brno

Nataliya Ilchuk / Marché / kurátorky: Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová / Vašulka Kitchen / Brno / 23. 8. - 27. 10. 2023

Vašulka Kitchen Brno, Centrum umění nových médií, představuje v dvou výstavních místnostech instalaci Nataliye Ilchuk. Výstava bude zahájena 22. 8. 2023 v 18:00 hodin a potrvá do 27. 10. 2023. Ve středu 23. 8. 2023 v 17:00 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy s umělkyní a kurátorkami.

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, přičemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani v průběhu let a širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen k systematické produkci a je omezován automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají  předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělníků a dělnic, cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňované situace, které lze pozorovat i v jiných zemích, z nichž každá má svá specifika. Ty existují v realitě aktivních nepřátelských konfliktů i mimo ně.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě autoetnografie. Její výzkum se zabývá omezeními svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.