TZ: Nejistá sezóna v GHMP

Nejistá sezóna / kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá / Galerie hlavního města Prahy / Zámek Troja / 13. 5. - 31. 10. 2021 

Karel Nepraš

Pro tradiční sochařskou výstavu v prostorách Zámku Troja jsme tentokrát zvolili výběr děl z našich sbírek, který by měl zcela či metaforicky tematizovat nejen nejistotu, ale i pocity ohrožení, balancování mezi různými možnostmi, nestabilitu – a to v nejrůznějších kontextech.

Zprvu se zdálo, že k tomuto záměru nebudeme mít dost materiálu, ale překvapivě jde o motiv poměrně blízký uvažování mnoha umělců různých generací. Rozhodli jsme se jít tímto směrem jednak z důvodu, který je nasnadě a který nás pronásleduje déle než rok bez toho, že by přicházel nějaký zaručený zlom směřující ke konci kritické pandemické situace. Chtěli jsme ušetřit umělce, který by zde investoval své síly do monografické výstavy, zklamání z toho, že by nakonec nebyla přístupná veřejnosti. Naskytla se nám tak po dlouhé době příležitost zahledět se do obsahu naší kolekce pod dosud nevyzkoušeným úhlem.

Nejistotami a určitou bezvýchodností jsme zmítáni od loňského jara. Tento stav ale prožíváme s různou intenzitou v průběhu života mnohokrát a za různých okolností. V umění se proto objevují odkazy k němu stejně tak přirozeně a nevyhnutelně. Někdy je to velice niterně prožívaná a traumatizující zkušenost, která prostoupí výsledné dílo, jindy je to otázka obecnější úvahy o smyslu a povaze naší existence či projev hledání duchovní harmonie nebo víry. Je příznačné, že se toto téma objevuje zejména ve vyhrocených společenských situacích (např. tzv. osmičkové roky), ale také v traumatizujících letech normalizace či porevoluční deziluze. Předkládáme určitý vzorek názorů, které jsou svázány jak s osudovými společenskými pohyby, tak také s osobními dilematy jednotlivých autorů či obojím zároveň.

Magdalena Juříková

Jiří Beránek, František Hodonský, Vladimír Janoušek, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Petr Lysáček, Karel Malich, Karel Nepraš, Jaroslav Róna, Pavla Sceranková, Matěj Smetana, Jitka Svobodová, Aleš Veselý, Jindřich Wielgus, Hana Wichterlová

Koncepce: Magdalena Juříková

Kurátoři: Magdalena Juříková, Jitka Hlaváčková, Jakub Král, Olga Malá

Grafické řešení: Studio Anymade

 

Restaurátorské práce

V rámci nové sezóny bychom Vám rádi představili nedávno kolaudované restaurátorské práce na slavnostním schodišti a jeho sochařské výzdobě a také skutečné znovuzrození figurálních prospektů v ohradní zdi zámku, které k nepoznání poškodily obě povodně. Můžeme se také pochlubit rekonstrukcí jižní strany monumentálních terasových zdí, která proběhla v loňském roce. V areálu zámku dochází k podobným zásahům nepřetržitě a jeho nezaměnitelná atmosféra tvořená symbiózou mimořádné architektury a francouzské zahrady vyžadují naši neustálou pozornost a aktivitu, abychom ji zachovali v autentické podobě a skvělé kondici.

 

Bio Troja

Centrum pro kompostování kultury BIO TROJA vzniklo v komplexu Zámku Troja s rozlehlou zahradou v bezprostředním okolí Vltavy, Botanické a Zoologické zahrady. Nabízí prostor pro místní i mezinárodní dialogy odborníků i laiků a je určeno také pro místní občanskou komunitu zajímající se o propojení výtvarného umění, hudby, přírodních a humanitních věd a ekologie. Galerie hlavního města Prahy zde vytvořila inovativní platformu spolupráce s veřejností i s různými organizacemi a jednotlivci jako další podnět k aktivnímu uvažování o životním prostředí, přírodě a klimatu.

Mnohé z našich aktivit jsou určeny pro venkovní prostor a letos se jim snad budeme moci věnovat. Ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy představíme projekt revitalizace Trojské kotliny a vltavského nábřeží a aktivně se budeme podílet na zkulturnění prostranství přiléhajícího k jižní bráně zahrad Zámku Troja. Připravujeme v rámci rezidence v zahradách a ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA taneční představení, s umělci spolupracujeme na různých intervencích, chystáme dílny, tématické procházky, koncerty a krátkodobé instalace pro všechny věkové kategorie.

V neděli 13. 6. zveme na celodenní program v rámci Víkendu otevřených zahrad.

Bližší informace na www.ghmp.cz/bio-troja

 

Dancing Museums

Výstava Dancing Museums umožňuje veřejnosti nahlédnout do tříleté spolupráce Tance Praha, Terezy Ondrové, Niny Jacques, Dominika Žižky a Galerie hlavního města Prahy, kteří se zapojili do stejnojmenného celoevropského výzkumného projektu.

Instalace, která vznikla ve spolupráci s Kateřinou Šedou, navazuje na Pražský mezinárodní workshop Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání? s podtitulem Jak​ být spolu, když nemůžeme být spolu?. Pro přetrvávající rizika spojená s pandemií koronaviru se workshopu loni v červnu nemohli osobně účastnit všichni mezinárodní umělci a partneři projektu. Bylo nutné najít nové, dosud nevyzkoušené cesty, jak projekt představit. I přes obtížnost situace tým Tance Praha ve spolupráci s Terezou Ondrovou, Ninou Jacques, Dominikem Žižkou a partnery z GHMP úspěšně vytvořil intenzivní šestidenní workshop, který prostřednictvím on-line i off-line aktivit propojil pracovní týmy z celé Evropy. V rámci programu proběhl workshop Kateřiny Šedé Tourists, Welcome Home!, který zaktivoval účastníky v jejich vlastních domovech a vyzval je k prozkoumání známého prostoru novým způsobem. Účastníci se proměnili v průvodce po svém vlastním bytě/domě/pokoji.

Instalace Kateřiny Šedé připomíná dobu tohoto virtuálního workshopu a dává prostor k fyzickému setkání Dancing Museums s veřejností.

„Poslední rok změnil řadě lidí pohled na ‚normální život‘. Pobyt doma a radikální omezení pohybu se stalo pro velkou část populace novým fenoménem života. Omezení cestování a proměna turismu zásadně proměnila náš veřejný prostor. Vylidnily se vyhledávané destinace. Zastavení na místě tak přispělo k novému seznamovaní v nejbližším okolí domova i k radikálnímu rozvoji nové formy cestování, a to jsou jednoznačně ‚mosty na dálku‘. Nejen v podobě online spojení, ale i vzájemné pomoci a solidarity,“ říká Kateřina Šedá.