TZ: Nikdy nebylo lépe

Nikdy nebylo lépe / Kristýna Daňková, Josef Schorm, Elena Pecenová, Lucia Vasiľová, Berta Holoubková, Jiří Pitrmuc, Veronika Schmidtová, Lucie Štíchová, Anna Zemanová, Jakub Machek, Kristýna Pozlerová, Kateřina Soukupová, Otýlie Diatková, Kristýna Manková, Margareta Turčínová, Iva Pasecká, Markéta Souhradová, Eva Myroniuková, Barbora Čápová, Štefan Pecko, Lenka Soukupová, Helena Račková, Nela Ungerová, Petra Viltová, Alicia Torres Simón, Aleš Loziak, Blanka Kirchner, Ivana Zochová, Jiří Kovanda / Galerie AVU / Praha / 1. - 16. 4. 2015

Místo konání / Galerie AVU, Akademie výtvarných umění, U Akademie 4, Praha 7

Otevřeno / Po-Pá, 10-18

Vernisáž výstavy proběhne v úterý 31. 3. 2015 v 19 hodin.

Termín konání výstavy / 1. 4. – 16. 4. 2015

Kurátorka výstavy / Markéta Souhradová

Výstavní projekt Nikdy nebylo lépe, je prezentací ateliéru Performance na Fakultě umění a designu University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Záměrem projektu je představení tohoto ateliéru pod vedením doc. Jiřího Kovandy, ve kterém se studenti věnují různým médiím. Na výstavě proto najdete prostorové instalace, objekty, ale také fotografie, video a v neposlední řadě performance.

Na výstavě je prezentován vždy jeden zástupce z každého ročníku a jeho umělecké dílo, včetně doktorandského studia. V expozici pak nechybí dílo samotného vedoucího ateliéru Jiřího Kovandy a jeho asistentek ateliéru (současné asistentky Ivany Zochové a asistentky Blanky Kirchner).

Vedoucí ateliéru Jiří Kovanda společně s asistentky Ivanou Zochovou a Blankou Kirchner přispějí do výstavy svými aktuálními postřehy a tvůrčími přístupy, ale i plánovanou, intuitivní interakcí se studenty. Výstavní instalace je dále sestavená z vybraných studentských děl, která byla prezentována nebo vznikla pro klauzurní, semestrální nebo bakalářské účely. Další částí výstavy je umělecký objekt vytvořený pod vedením samotné kurátorky výstavy a studentky magisterského studia v ateliéru Performance Markéty Souhradové. Objekt, role papíru, vznikla pro letošní klauzurní práci zimního semestru. Kurátorka výstavy přistupuje k tomuto objektu jako k tiráži, ale zároveň jako k tvůrčímu prostoru, kde jsou dokumentačně prezentovány zástupci ateliéru společně s doprovodnými texty představující jejich díla. Někteří studenti k samotné roli papíru přistupují v prezentaci své práce s osobní invencí. Zástupce každého ročníku Elena Pecenová, Jiří Pitrmuc, Kristýna Pozlerová, Margareta Turčínová, Iva Pasecká, Helena Račková a Aleš Loziak představují na výstavě fyzicky své dílo v podobě instalace objektu, fotografií, textu, videa nebo samotné performance odehrávající v průběhu vernisáže. Název výstavy Nikdy nebylo lépe, je abstraktním vyjádřením pocitu spolupráce a tvůrčího období studentů s vedoucími ateliéru nejen na výstavě, ale i v ateliéru samotném. Cílem projektu je představit ateliér Performance mimo město Ústí nad Labem a společně prezentovat své projekty se svými vedoucími v novém, doposud nepoznaném prostoru Galerie AVU na Akademii výtvarných umění v Praze.