TZ: Nová lišta

Ivana Pavlíčková, Natálie Drtinová a Andrea Mikysková / Nová lišta / Jedna Dva Tři Gallery / Praha / do 25. 7. 2017

Jedna Dva Tři Gallery uvádí výstavu NOVÁ LIŠTA autorů Tomáše Beňadika, Andrey Mikyskové a Ivany Pavlíčkové pod kuratelou Natálie Drtinové. Zástupci mileniální generace se skrze výstavu pokusí přenést fragmenty ze životů internetových nomádů do galerijního prostoru tak, aby vynikly nejbizarnější situace, se kterými se běžně setkáváme, a přesto je často necháváme bez povšimnutí. Výstava bude k vidění do 25. 7. 2017.

„Vyrostli jsme na Internetu a s Internetem. Rozděluje nás pro vás nepochopitelná odlišnost: ‚nesurfujeme‘ a Síť pro nás není ‚místo‘ nebo ‚virtuální realita‘. Nevnímáme Internet odděleně od skutečnosti, je to její součást: neviditelná vrstva, prolínající hmotným prostředím. My Internet nepoužíváme - my v něm a s ním žijeme“, píše Piotr Czerski ve svém online manifestu mileniální generace.

Pro většinu generace milenianů není internet pouhým rozšířením reality, ale její neoddělitelnou součástí. Svět analogový, jak ho nazývá Czerski, a síť se navzájem prolínají natolik, že se jejich hranice rozplývají. Zatímco zavedení internetové sítě do jisté míry pozměnilo životy všech, je to právě naše generace, která vyrůstá v rámci globální kultury. Kultury, která v sobě skrývá nekonečně mnoho kultur a subkultur, které jsou nám na dosah ruky v pomyslném katalogu kulturních zážitků, ze kterých si vybíráme a přebíráme ty, které nás lákají nejvíc. Tento výběr je v době vizuální a mediální saturace jen na nás a má přímý vliv na utváření naší identity. I samotné „my“ je v Czerskiho podání proměnné; je podmíněné spíše volbou, než lokálně specifickým kulturním kontextem.

Tento výstavní projekt představuje subjektivní interpretaci internetové krajiny umělců Beňadika, Mikyskové a Pavlíčkové. Kombinuje v sobě stmelující prvky forem sea punk, kawaii a grunge s obdobím 80. a 90. let minulého století. Prezentuje idealizované verze jich samých, vystupujících z jedniček a nul do materiální reality výstavní síně v přepálené estetice na pomezí pravdy a imaginace.

Součástí projektu Nová lišta je také happening ve formě analogové procházky, kdy namísto nočního „brouzdaní“ po nových oknech na internetu bude analogová varianta „brouzdáním“ ve Vršovicích. Brouzdání bude propleteno krátkými příspěvky, posty či tweety zaměřující se na okolí: na vršovickou architekturu a urbanistické řešení nebo zábavné příspěvky jako jsou sociální témata, nedokončené projekty, soutěže, bulvár, atd. Cílem je dosáhnout stejné změti přísunu informací v analogovém prostředí spletitého sídlištního terénu, k jaké dochází při scrolování sociálních sítí.