TZ: Nové výstavy v Alšově jihočeské galerii

Alšova jihočeská galerie připravila pro své návštěvníky v Hluboké nad Vltavou velkorysý začátek výstavní sezóny. Zahájeny budou hned tři výstavy českých etablovaných autorů: Marka Číhala, Jakuba Janovského a Margity Titlové Ylovsky. Grand opening se bude konat v sobotu 5. března od 15:00 v prostorách Zámecké jízdárny. Úvodní slovo pronesou ředitel galerie Aleš Seifert a kurátoři Adam Hnojil a Petr Vaňous. Na vernisáži vystoupí známý český DJ Václav Tunkl alias DJ FLUX, držitel několika ocenění na prestižních soutěžích DMC WORLD a IDA WORLD.

První z výstav nese název Imperiál, jejím kurátorem je historik Adam Hnojil a představí se na ní autor Marek Číhal (*1986). „Číhal je absolventem malířského ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění,“ uvádí autora kurátor výstavy Adam Hnojil. „Od počátku se snaží propojovat různé umělecké žánry a zapojovat malbu integrálně například do architektury“, doplňuje kurátor. Variabilita technických prostředků, odpovídajících autorovým záměrům, střídaných s intuicí, jistě podepřenou v umělci zvláštní vnitřní zákonitostí, trvá až po sám závěr díla. Marek Číhal propracovává vybrané náměty se silně expresivním akcentem, v němž lze spatřit ohlasy neo-expresionismu a graffiti scény. Reálné prvky se stávají výrazem autonomní obrazové skladby. Jako bytostný kolorista využívá intenzivní barevnost a pro obrazy volí motivy jak z historie (reminiscence na staré mistry), tak ze současnosti.

Další z autorů, který v Zámecké jízdárně představí svůj projekt Betonová zahrada, je Jakub Janovský (*1984). Autor je také absolvent pražské Akademie výtvarných umění v Praze, studoval v Ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové. „Výstava nazvaná Betonová zahrada sice odkazuje na slavný román britského spisovatele Iana McEwana, naplňuje však zcela jiný obsah, kterým je ironizující i melancholická reflexe dětství a dospívání ve specifickém prostředí panelového sídliště, jež má vliv na formování dětského světa v různých vrstvách jeho projevů“, vysvětluje koncepci kurátor Petr Vaňous. Na výstavě bude k vidění průřez klíčových děl Jakuba Janovského, včetně prací, které vznikají přímo pro výstavu v AJG. „Janovský ve své figurativní tvorbě pracuje s aspekty osobní a kolektivní paměti. Jeho autorská výpověď je svědectvím poslední generace narozené ještě v totalitním Československu, jejíž zkušenost souvisí s atributy socialistického životního stylu, s jejich přetrváváním a rozpadem v devadesátých letech,“ dodává kurátor Petr Vaňous.

Do třetice se návštěvníkům představí umělkyně Margita Titlová Ylovsky (*1957), která svou tvorbou přesahuje hranice výtvarných médií. I ona je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Umělkyně náleží k silné generaci výtvarníků, kteří se začali prosazovat v osmdesátých letech minulého století a představovali alternativu k oficiální umělecké scéně komunistického Československa. „Autorka je známá experimentátorka s performativními sklony s principy vycházejícími a reagujícími na tělesnost. Práce je mnohdy založená na spontánnosti a náhodě jako důležitém tvůrčím prvku“, popisuje autorku kurátor výstavy Adam Hnojil. Margita Titlová Ylovsky ve své tvorbě zkoumá a následně projektuje do svých kompozic různé typy energií, otázky identity, intimity, vztahy mezi mužem a ženou. Kurátorem výstavy Margita Titlová Ylovsky Na Hluboké 2022 je Adam Hnojil.

Výstavy budou moci návštěvníci zhlédnout od 6. 3. do 5. 6. 2022, otevřeno denně, březen – duben 9:00 – 16:00, květen – červen 9:00 – 18:00.

Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144.