TZ: Nové výstavy v GASK

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře otvírá v březnu tři nové výstavy. Exploze ticha je název první z řady výstav, která se koná u příležitosti nedožitých 80. narozenin umělce, kurátora, chartisty a emigranta Olafa Hanela. Vernisáž spolu s doprovodným sympoziem za účasti autorova generačního souputníka Eugena Brikcia proběhne v GASK 11. března od 16 hodin. Druhou z trojice nových výstav v GASK je ZKUSMOS, která představí tvorbu dvojice výtvarníků a spolužáků z pražské AVU – Vojtěcha Trochy a Vojtěcha Hrubanta. Jejich práce se na první pohled liší, ale vnitřně jsou si blízké přiznanou láskou k řemeslu, zájmem o historii a experimentální povahou. Třetí expozice, jež se v galerii otevře v březnu, má název NATURALLISMUS a představí jedinečnou kolekci produktů z mycelia, skla, papíru, dřeva a kovu od studia LLEV, zosobněného uměleckým i partnerským tandemem Evy a Marcela Mochalovými. Dvě poslední jmenované výstavy budou zahájeny 25. března od 16 hodin.

Expanze ticha je název výstavy Olafa Hanela, jehož životní i tvůrčí dráha se z velké části odehrávala mimo zažité „škatulky“ většinové společnosti. Široký záběr Hanelovy profesní činnosti svědčí o mezioborovém uvažování schopném pohybovat se mezi jednotlivými rovinami a proudy: působil jako malíř, grafik, kreslíř, sochař, konceptuální a akční umělec, také jako kurátor, historik umění a výtvarný kritik. V 70. letech 20. století byl Olaf Hanel členem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, neformálního sdružení umělců a teoretiků, které vzdorovalo dusivým normalizačním poměrům hravou ironií, dadaistickou absurditou a spjatostí s „absolutní svobodou“ hospody. Po podepsání Charty 77 a následné nucené emigraci pokračovala Hanelova pouť v Kanadě, kde vyvíjel zcela originální koncepci sochařské tvorby v podobě drátěných geometrických konstrukcí. Po návratu z kanadské emigrace do Prahy působil Hanel v letech 1991–2009 v Českém muzeu výtvarných umění v Praze (v roce 2009 přejmenovaném na GASK – Galerii Středočeského kraje), kde svým odborným vkladem a vyhraněnou osobností patřil ke klíčové porevoluční etapě, která zásadně formovala dnešní podobu galerie. Komorní výstava uspořádaná v GASK u příležitosti nedožitých 80. narozenin Olafa Hanela si nečiní nárok zmapovat celou šíři či komplexitu jeho životního díla. V užším výběru děl (kresby, grafiky, objekty) symbolicky ukazuje několik zásadních autorových tvůrčích východisek, která trvale podmiňovala jeho tvůrčí projev, ať na papíře, na plátně, v prostoru, nebo v živém pohybu akce či performance. Výstava s názvem Expanze ticha se koná v GASK od 12. března do 11. června 2023.

Originální jazykový novotvar ZKUSMOS je nejen názvem nové výstavy, ale i charakteristikou principu práce spojujícího svobodný pohyb v prostoru a nekonečné možnosti experimentu. Tímto principem se řídí ve své tvorbě dvojice mladých výtvarníků – grafik Vojtěch Hrubant a sochař Vojtěch Trocha. Vojtěch Hrubant je pohotový a bravurní kreslíř, ve své tvorbě však často opouští plochu směrem do prostoru. Z polystyrenových desek, na které přenáší náměty svých kreseb, vytváří mělké bílé reliéfy. Světlo pronikající materiálem oživuje lidské postavy i zvířata a křehké reliéfy díky precizní práci vytvářejí dojem monochromních „vitráží“. Práce druhého z Vojtěchů – sochaře Vojtěcha Trochy se v různých polohách dotýká tématu protikladu vnitřního prostoru sochy a jejího povrchu. Jeho práce zaujmou neortodoxním výběrem materiálů (vedle pryskyřic používá lepené dřevěné špalíky, špejle, kartony i papírovou hmotu) i osobitým způsobem formování. Kostru jeho děl tvoří jakási obdoba neuronové sítě spojující jednotlivé body v prostoru zdánlivě křehkými vazbami do pevné organicky působící struktury podobné buněčným tkáním či rostlinným pletivům. Důležitým pojítkem formálně odlišných prací obou autorů je také humor a nadsázka, které prosakují do děl vznikajících z různorodých a v umění často neobvyklých materiálů. Tuto expozici mohou návštěvníci zhlédnout v Galerii Středočeského kraje od 26. března do 20. srpna 2023.

Studio LLEV, zosobněné uměleckým a partnerským tandemem Evy a Marcela Mochalových, skrývá ve svém názvu nejen symbol české státnosti – dvojocasého lva, ale také zašifrovaně odkazuje k jménům samotných umělců. Tato identita studia se hravě a nepateticky hlásí ke svým kořenům, historii a tradici, jimiž jsou půda, člověk a příroda. Výstava NATURALLISMUS (v zesíleně zdvojené „LLví“ formě), která bude 25. března zahájena v GASK, je volným pokračováním předchozích projektů Myceelium a Mother Nature. Hlavním cílem autorské dvojice je vůle zachytit nezkreslenou realitu přírodních procesů, založenou na původním filozofickém významu slova naturalista. Jejich výstava je oslavou Země, která dává člověku život, a její skryté i geologické podoby vynáší na světlo světa. Přírodní zdroje a dimenze života tvůrci transformují do snové DNA vylovené z hlubin podvědomí. Tyto emocionální motivy obrazů pak převádějí do podoby one-off produktů, obrazů, tisků, shluků věcí a zvuku. Výstava v galerii Whitebox je pro ně příznačná svou site-specific formou, definovanou architekturou tohoto prostoru. Produkty z mycelia, skla, papíru, dřeva a kovu se divákům podávají formou zátiší – tedy primárního malířského tématu. Vrstev odhalení je tu však více. Výstava s názvem NATURALLISMUS se koná v GASK od 26. března do 20. srpna 2023.

Nechte se (s)vést uměním!

GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.