TZ: O nádobách a číslech v Galerii UM

Paula Benčaťová, Marie Boková, Ema Hermanová, Jakub Kabát, Ema Kočnerová, Alžběta Pomahačová / O nádobách a číslech / Varianty výrobních procesů keramické nádoby a kvantifikace jejich environmentální stopy / autor výstavy: Adam Železný / Galerie UM / UMPRUM / Praha / 9. 9. – 15. 10. 2022

Keramika provází lidstvo od pradávna. Jak se vyvíjela a jaký má její výroba dopad na životní prostředí představí nejnovější výstava v Galerii UM O nádobách a číslech. Varianty výrobních procesů keramické nádoby a kvantifikace jejich environmentální stopy.

Výstavní projekt vychází z disertační práce Adama Železného z Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM, která vznikala ve spolupráci s doktorandy Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Janem Peštou a Janem Kulhánkem. Společně se zabývali environmentálními dopady výroby stolní keramiky, která na jedné straně využívá čistě přírodní materiál, na straně druhé je však náročná na spotřebu energie a surovin.

„Dat a informací, které jsme s kolegy z VŠCHT zpracovávali, bylo tolik a byly pro nás natolik zajímavé, že jsme se o ně chtěli podělit i s laickou veřejností, kterou otázky životního prostředí a udržitelnost stále více zajímají. Jako nejlepší mi nakonec přišel formát výstavy, kde si nejrůznější informace může divák pro ještě lepší představu spojit i s vizuálními vjemy“, říká autor výstavy Adam Železný.

O nádobách a číslech návštěvníkům prezentuje ucelenou představu nejen o výrobě keramiky a keramických technologiích, ale nenásilnou formou představí i environmentální dopady různých typů keramiky - na procesních mapách produkce ukáže, jak vypadají schémata výrobních procesů, seznámí se zajímavostmi historického vývoje keramiky, nebo ilustruje, kolik energie se spotřebuje na výrobu 1 kilogramu keramiky v různých výrobních provozech.

Výstava nabídne kromě spousty zajímavých a pro mnohé překvapivých informací i neobvyklou instalaci a exponáty. K vidění bude unikátní recyklovaný porcelán, dále pravěké nádoby z období kultury s lineární keramikou, nebo experimentální keramické mísy tvarované výbuchem. Pozoruhodná bude i instalace stolního porcelánu na pecním vozíku věrně ilustrující přípravu pro výpal o teplotě 1400°C. Expozice bude doplněna také ukázkami tvorby studentů Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM, kteří se zabývali nejen historickými technologiemi, ale i otázkou udržitelnosti v tvorbě.

Adamovi Železnému se v jeho projektu podařilo představit nejen problematiku výroby a její dopady, ale i kouzlo a křehkost keramiky, která nás provází od dávných věků.