TZ: Oldřich Tichý

Oldřich Tichý / Žiju sám ve zdejších lesích / GHMP: Colloredo-Mansfeldský palác / Praha / 31. 10. 2014 - 15. 2. 2015

Oldřich Tichý: Žiju sám ve zdejších lesích

Galerie hlavního města Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác

Termín: 31. 10. 2014–15. 2. 2015

Kurátorka: Hana Larvová

Oldřich Tichý patří k výrazné umělecké generaci 80. let. Konkrétně k těm jejím představitelům, kteří pro sebe, v rámci vymezování se vůči modernismu a jeho principům, znovu „objevili“ malbu jako výsostné a plnohodnotné médium. Naplnili je ale novým obsahem a dali mu nové podoby vyjádření. Malba se tehdy stala součástí nového výtvarného spektra motivů a stylů, ze kterého se vyprofilovala řada výrazných individualit. Oldřich Tichý je bytostný malíř. Malbu si zvolil od samého začátku, a to ve smyslu tradičního média s důrazem na klasický způsob zacházení s obrazem a se samotným procesem malby. Pracuje se závěsným obrazem a maluje ho olejem na plátně. Z tradice, která je pro něj potenciálem různých forem a stylů, si vybírá zdroj inspirace a formu, která odpovídá jeho založení a představám o vlastním výtvarném potenciálu. Poměrně brzy si tak formuluje autentickou ikonografii s osobní symbolikou, která v jeho malířském podání dodává obrazům nezaměnitelný charakter. Tichého obrazy vznikají z přemýšlení o světě a o řádu věcí v něm. Jejich tématem je snaha porozumět světu přírody, pochopit smysl přítomnosti člověka a jeho sounáležitosti s ní. Svérázný způsob vidění a chápání běžné reality vlastního života v přírodě uprostřed sázavských lesů mu umožňuje nacházet ve zdánlivě obyčejných bezvýznamných detailech přírody působivý zdroj inspirace. Vyjadřuje ho v monumentálně cítěných kompozicích v podobě předmětných znaků imaginativního rázu, které jsou zhmotnělými fragmenty přírody. Jsou malířským přepisem zakódované životní zkušenosti a bezprostředním sdělováním vlastního postoje k ní. Výstava v Colloredo-Mansfeldském paláci představuje nové obrazy, které Oldřich Tichý namaloval během letošního letního sympozia v Mikulově, doplněné výběrem z posledních dvou let. Jedinou starší realizací je obraz Žiju sám ve zdejších lesích z roku 1988, který jsme si vybrali jako leitmotiv výstavního projektu a odtud také jeho název. Vyjadřuje vše – z čeho tvorba Oldřicha Tichého vychází a co ji specifikuje.

Oldřich Tichý se narodil 15. září 1959 ve Zlíně. V letech 1974–1978 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Další dva roky, 1978–1980 pracoval jako arteterapeut v psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 1980–1986 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Františka Jiroudka. Výtvarný projev si ale formuloval nezávisle na pedagogickém vedení a zaměřil se tehdy na figurativní malbu imaginativního rázu. Na jaře 1986 se poprvé zúčastnil 5. konfrontační skupinové výstavy nejmladších výtvarníků ve Svárově. V té době realizoval zátiší imaginativního rázu na pomezí abstrakce. Důležitým životním mezníkem byl rok 1987, kdy se přestěhoval na venkovský statek do Dojetřic u Sázavy a kdy se mu narodil první syn. V r. 1988 namaloval zásadní obraz Žiju sám ve zdejších lesích, který předznamenal ráz celé další tvorby. Ve stejném roce poprvé samostatně vystavoval v KS Blatiny. V r. 1989 založil společně s pěti výtvarníky Tomášem Rossím, Ladislavem Sorokáčem, Lenkou Vilhelmovou a Petrem Župníkem skupinu Most, se kterou se zúčastnil všech výstav. V roce 1995 získal prestižní cenu nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. V následujících letech navázal kontakty se zahraničními galeristy a začal s nimi spolupracovat jak ve výstavních, tak akvizičních aktivitách. Své obrazy začal vystavovat v Německu, Švýcarsku, Francii a Nizozemí, první samostatnou výstavu v zahraničí měl v roce 1990 ve švýcarském Lausanne, v Galerii 14. K nejdůležitějším domácím prezentacím patří výstava v roce 2003 v Galerii Václava Špály, nazvaná Já a Ty, a letošní výstava Jedním tahem těsně nad zemí v Galerii umění Karlovy Vary, ke které vyšel dosud nejobsáhlejší katalog s texty Ludvíka Ševečka a Ivana Neumanna. K dnešní výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci vydává Galerie hlavního města Prahy komorní katalog s nejnovějšími obrazy, které tato výstava prezentuje.

Hana Larvová

Kurátorka výstavy: Hana Larvová

Grafické řešení: Jan Zachariáš

Redakce textů: Marta Nožková

Překlad: Vladimíra Šefranka, Branislava Kuburović

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová, Kateřina Adamová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Partner projektu: Skupina ČEZ

Mediální partneři: Radio 1, A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio

Classic, Artikl, ArtMap, ČRo Vltava, Hyperinzerce

Místo konání: Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1

Termín konání: 31. 10. 2014–15. 2. 2015

Otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

Vstupné: 60,– Kč plné (dospělí) / 30,– Kč (studenti, senioři)

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz

Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

Autorská prohlídka s Oldřichem Tichým: st 26. 11. od 17.00

Lektorské prohlídky: čt 13. 11. a 11. 12. od 16.30