TZ: Ondřej Doskočil

Ondřej Doskočil / Magická fotografie / Galerie 209 / FaVU VUT v Brně / Brno / 8. - 21. 3. 2017

Ondřej Doskočil: Magická fotografie

vernisáž s přednáškou autora: 8. 3. 2017 V 17h

Základem tvorby Ondřeje Doskočila je pozorování obyčejnosti. Ve svých videích zachycuje subtilní rozhraní nevědomých a naučených úkonů. Skrz perspektivu gest sleduje dvě protikladné činnosti - na jedné straně práci, soustředění a šum pracoviště a na druhé straně trávení volného času, koníčky a s nimi spojenou fetišizaci předmětů a manipulací s nimi. Jeho zájem o lidskou aktivitu - ať už svět práce nebo obsesi koníčky a volnočasovými zálibami - je zobrazován vždy se stejnou pozorností a vlastně i něhou s jakou se objekty jeho pozorování věnují svým koníčkům.

Ondřej Doskočil studoval v ateliéru Intermédia III pod vedením Tomáše Vaňka na pražské AVU.