TZ: Organická architektura ve Winternitzově vile

Organická architektura ve Winternitzově vile / cyklus výstav / kurátor: Adam Štěch

Po dvou uplynulých výstavních cyklech představujících působení zahraničních architektů v českých zemích a českých architektů v zahraničí, uvádí Winternitzova vila další tematicky zaměřený cyklus, tentokrát věnovaný organické architektuře v mnoha jejích podobách. Cyklus pro rok 2023 tak opět uvede tři odlišně pojaté výstavní projekty, letos zaměřené na téma organické architektury jako důležitého, ale v tuzemském odborném prostředí jen málo reflektovaného fenoménu vývoje moderní architektury 20. století. Přirozená harmonie mezi člověkem, přírodou a lidským obydlím je ústřední myšlenkou teorie i praxe organické architektury, která se od třicátých let minulého století stala jedním z důležitých proudů globálního modernismu. Cyklus postupně představí jak zcela fundamentální představitele a témata světové organické architektury, tak i jen velmi málo známé příklady této fascinující kapitoly dějin moderní architektury. 

První výstava Mezi přírodou a člověkem: Po stopách organické architektury je koncipována jako obsáhlý fotografický atlas rozmanitých forem a tendencí organické architektury, představující stovky příkladů z různých období a zemí od začátku až do sedmdesátých let 20. století, rozčleněných do tematických a chronologických celků. Klade si za cíl organickou architekturu kategorizovat a ukázat všechny její rozmanitosti. Všechny stavby jsou prezentovány tak, jak je během svých cest zachytil kurátor a publicista Adam Štěch, který se tématu organické architektury věnuje dlouhodobě.

Druhá výstava nese název Útěk do přírody: zapomenuté chaty Františka Cubra a Zdeňka Pokorného. Architekti František Cubr, Zdeněk Pokorný a Josef Hrubý jsou považováni za jedny z nejdůležitějších tvůrců české poválečné architektury a jsou známí především návrhem Československého pavilonu pro světovou výstavu EXPO v Bruselu v roce 1958. Čtyři rekreační objekty, které architekt František Cubr navrhl společně se svým kolegou Zdeňkem Pokorným ve čtyřicátých letech na březích přehrady Seč nedaleko Pardubic jsou zcela zapomenutými příklady velmi originální architektonické tvorby. Objevil a nafotil je Adam Štěch.

Poslední výstava cyklu představí dílo jednoho z pionýrů a nejvýznamnějších představitelů organické architektury dvacátého století, amerického architekta Franka Lloyda Wrighta. „Během své více jak šedesátileté kariéry Wright navrhl a realizoval stovky projektů, které sebevědomě definovaly pojem organické architektury v globálním měřítku. Výběr z jeho celoživotní tvorby představí americký fotograf Andrew Pielage, který již několik let cestuje po Spojených státech amerických s nelehkým úkolem zdokumentovat všechny realizované stavby Franka Lloyda Wrighta.“ přibližuje výstavu kurátor Štěch.

Cyklus výstav přinese nový pohled na téma organické architektury. V diskurzu české historiografie dějin architektury nebylo toto téma nikdy reflektované, možná i díky tomu, že v Čechách nemá organická architektura příliš velkou tradici. Cyklus je objevný také díky tomu, že řada informací není dostupná v žádných knihách nebo odborných časopisech, jedná se o zcela nové a unikátní pojetí fenoménu, který Adam Štěch již leta mapuje.