TZ: Osobní mytologie v Domě pánů z Kunštátu

Dominika Dobiášová, Pavel Dvořák, Markéta Filipová, Martin Froulík, Anna Hulačová, Stanislava Karbušická, Jan Karpíšek, Sabina Knetlová, Jan Kostohryz, Denisa Krausová, Viktorie Langer, Matouš Lipus, Matyáš Maláč, Pavla Malinová, Josef Mladějovský, Bronislava Orlická, Martin Skalický, Martina Drozd Smutná, Adéla Součková, Martina Staňková, Ivo Škuta, Denisa Štefanigová, Veronika Vlková / Osobní mytologie / kurátorky: Mariana Serranová, Marika Svobodová / Dům pánů z Kunštátu / Brno / 14.9. – 13. 11. 2022

Podzim v brněnském Domě pánů z Kunštátu bude patřit skupinové malířské a sochařské výstavě umělců a umělkyň mladší a střední generace s názvem Osobní mytologie. Pod kurátorskou taktovkou Mariany Serranové a Mariky Svobodové vznikl v průběhu uplynulého roku projekt, kterého se účastní celkem dvacet tři domácích autorů a autorek a který bude v galerii k vidění od 14. září do 13. listopadu. Vernisáž proběhne 13. září od 18 hodin.

Osobní mytologie představují různorodou uměleckou tvorbu, jejímž společným pojítkem je figurace, imaginace a emoce a také práce s ryze malířským nebo sochařským médiem. Důvody pro volbu těchto médií jsou především jejich řemeslné a haptické kvality a možnost prostorového ukotvení osobních a magických fenoménů. Osobní témata, sny a představy, ale také traumata a úzkosti mají podobu intuitivních a intimních imaginací, předávaných skrze příběhy. Malby a sochy zde představují základní lidskou potřebu vyprávět. Mytologické příběhy, nejstarší dochované příběhy v dějinách kultury, a jejich hrdinové, prožívající extrémní situace, poskytují v tomto případě zkušenost se silnou nadčasovou symbolikou. V současné době, charakterizované selháním civilizačních hodnot, změnami v narativu genderu i obecného statusu člověka, vyvstává potřeba revize mýtů. Racionalita selhala nebo se jeví jako nedůvěryhodná a nedostatečná. Na její místo nastupují iracionální, magické příběhy a metafyzické postavy, díky kterým je možné se podprahově a intuitivně s vnějším světem vyrovnávat. „Kolísáme mezi hledáním harmonie a revoltou uvnitř rozpadajícího se řádu. Přirozená a meditativní cesta k vyrovnávání se s vnějším světem vede skrze vlastní pocity a tělesnost.“ vysvětlují jeden ze záměrů výstavy kurátorky. Na výstavě budou k vidění například díla Anny Hulačové, Stanislavy Karbušické, Martina Skalického, Pavly Malinové, Jana Karpíška, Josefa Mladějovského a dalších.