TZ: Pavel Matoušek

12. 11. 2019Artalk Infoservis

Pavel Matoušek / Light Years / Galerie Mimochodem / Praha / 15. 11. 2019 – 31. 3. 2020

Do promyšleného a kontrolovaného prostoru metra vstupuje prostřednictvím cyklu fotografií Pavla Matouška příroda. Velký formát fotografií a téměř nulový odstup diváka umožňují přírodním motivům dorůst na hranici abstrakce. Dochází ke konfliktu mezi zřetelností objektů a tím, co je lidské oko schopno na základě zkušenosti a očekávání dekódovat. Projekt Pavla Matouška byl vybrán v rámci open-callu, který galerie Mimochodem pořádala pro mladé umělce v létě 2019.

Pavel Matoušek (*1989) je konceptuální fotograf žijící v Ústí nad Labem, kde je momentálně doktorandem na Fakultě Umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Na této škole na katedře fotografie absolvoval i bakalářské a magisterské studium. Účastnil se zahraničních studijních stáží ve Finsku, Rakousku a Portugalsku a také mezinárodních dokumentárních projektů v Indii, Keni a Nizozemí. Jeho fotografie byly oceněny v roce 2016 v rámci Mezinárodního bienále studentské fotografie.

Nonstop galerie Mimochodem prezentuje od roku 2012 kolemjdoucím práci mladých českých a evropských umělců ze široké škály oborů, od malby přes videoart až po instalaci. Sídlí v podchodu do stanice metra B z Palackého náměstí. Každoročně pořádá čtyři výstavy přístupné všem kolemjdoucím 24 hodin denně přímo v prostorách podchodu na rozměrných plochách, které původně tvořily zdi prodejny lístků a nyní za nimi sídlí Domov sociálních služeb Vlašská. Kurátorkami galerie Mimochodem jsou Štěpánka Drchalová, Veronika Rollová a Tereza Vernerová Volná. Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Partnery projektu jsou Domov sociálních služeb Vlašská, Artmap a tiskárna Sprinter Studio.