TZ: Pavel Matoušek a Václav Dvořák v Galerii Edikula

Pavel Matoušek, Václav Dvořák / Mimo osu / kurátorky: Kristýna Mikešová, Jana Gazdagová ve spolupráci se studentkami Semináře dějin umění FF MUNI / Galerie Edikula / Brno / 11. 1. – 11. 2. 2022

Galerie Edikula představí druhý projekt výstavního bloku podzimního semestru 2021/2022 od Pavla Matouška a Václava Dvořáka, jejichž instalace velkoformátových tisků fotografií městské architektury nese název Mimo osu. Jedná se o jejich premiérové vystavení. Z obvyklého umístění uvnitř areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je Galerie Edikula opět dočasně přesunuta do prosklené stěny Čítárny FF. Galerie tímto reaguje na vládní opatření proti covidové pandemii. Díky přístupnosti tohoto výstavního prostoru, přímo z ulice Arne Nováka, může Edikula fungovat jako non-stop galerie, prezentující výstavu přímo ve veřejném prostoru.

Po předchozí interaktivní výstavě od Kateřiny Molišové, která byla po dlouhé době uskutečněna opět v původních vnitřních prostorách Galerie Edikula, ve výklenku na chodbě budovy Filozofické fakulty MU, bude nynější výstava od umělce a fotografa Pavla Matouška a architekta a fotografa Václava Dvořáka opět prezentována v dočasném výstavním prostoru za sklem Čítárny FF. Diváci se mohou těšit na setkání dvou různých pohledů na městskou architekturu skrze fotografický objektiv. K vidění bude série velkoformátových tisků fotografií, které oba autoři nafotili nezávisle na sobě. Jejich společným tématem je dlouhodobý zájem o vizuální vnímání odlišných estetických architektonických konceptů. Galerie Edikula má tu čest tyto dva autory poprvé vystavit dohromady a jako úplně první rovněž představit jejich fotografické série vedle sebe, které stále ještě prochází tvůrčím procesem a budou dále rozvíjeny. Jejich společná instalace Mimo osu, přináší divákům netradiční a "nový" pohled na městskou architekturu a městské struktury, čímž jim ukazuje jakoby “město jinak”. Především se autoři zaměřovali na architektonické asymetrické "chyby" a anomálie nebo na fotografování rozličných abstraktnějších městských výjevů. Dohromady tak vytváří esteticky hodnotný soubor, který konfrontuje naše každodenní vnímání prostoru kolem nás s jeho zajímavými estetickými detaily, které pro nás mnohdy bývají neviditelné.

Aktuální výstava bude dbát na dodržování veškerých proti-pandemických opatření. Z tohoto důvodu musí Galerie Edikula všechny své diváky požádat o dodržování všech bezpečnostních nařízení při její „návštěvě". Především předem děkuje všem divákům za to, že se nebudou před skleněnou stěnou čítárny na ulici Arne Nováka shlukovat ve velkých skupinách a že k ní budou přistupovat maximálně po dvojicích v rouškách či respirátorech.

Akce je financována ze Stipendijního programu na podporu studentských komunit Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a také Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Otevírací doba/Opening hours: NON-STOP (vystaveno za prosklenou stěnou Čítárny FF MU, divácky přístupné přímo z ulice Arne Nováka)