TZ: Pavel Vašíček

13. 12. 2012Artalk Infoservis

Pavel Vašíček / Nirvána / GHMP: Dům U Zlatého prstenu / Praha / 12. 12. 2012 - 13. 1. 2013

START UP III

Pavel Vašíček / Nirvána

Galerie hl. m. Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Ungelt

12. 12. 2012–13. 1. 2013, út-ne 10.00-18.00, vstup zdarma

www.startup-ghmp.cz

Autorská prohlídka s Pavlem Vašíčkem: čt 10. 1. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavel Vašíček (* 1979 Mladá Boleslav) patří mezi významné představitele mladé generace současných českých realistických malířů. Je především malířem figurálních obrazů, monumentálních kompozic se smyslem pro barokní formu. Společným tématem těchto pláten je rozpolcená lidská bytost dnešní uspěchané povrchní doby, kde převládající instrumentální racionalita a přehnaná víra v technologické inovace připomíná společnost fungující přibližně jako roboti. Z obrazů tak čiší napětí, které má diváka zneklidnit a probudit v něm potřebu po hledání vlastní rovnováhy, při kterém se zároveň vypořádá s osobními slabostmi, a to vše v rámci snahy po širším pojetí i pochopení sebe sama, civilizace, přírody a kosmu. „Přijímám problémy doby, sumarizuji je a dávám plátnem ven. Nejde mi jen o to diváka zneklidnit, nýbrž aby v tom zneklidnění byl schopen žít,“ definuje Vašíček své téma.

Pro dosažení co největšího emocionálního účinku a autenticity vyjádření hledá Pavel pro každý motiv adekvátní výtvarný projev. Na jednom plátně se tak vedle sebe může objevit expresivní, realistická a abstraktní malba, která spolu s jeho citlivou intuicí, velkorysostí projevu i smyslem pro detail vytváří v obraze emoční náboj evokující přítomnost člověka. Pavlovy obrazy mohou připomínat vizuální styl středověkých děl, která kruté zobrazují skrze krásné, vznešené, a naopak.

Není náhodou, že tento poměrně klasický způsob vyjádření zintenzívněl v jeho tvorbě ve chvíli, kdy probíhala v místě malířova bydliště (Kutné Hoře) výstava Europa Jagellonica, kterou navštívil – přehlídka děl doby, pro niž je charakteristická hluboká křesťanská zbožnost. Hovořili jsme spolu o obraze Lucase Cranacha st. Stětí sv. Jana Křtitele, o elegantní formě a lehkosti, s jakou malíř zobrazil smrt světce. Pavel se ve svých dílech snaží o podobné. Přimět diváka brát život i sebe s nadsázkou, smířit se s realitou – dobrem i zlem. K tomu odkazuje název výstavy Nirvána, jako pojmenování pro cestu ke smíření se skutečností. Pavel její pojetí upřesňuje slovy: „V obrazech nevizualizuji nirvánu ve smyslu odpoutání se, tak jak ji známe z buddhistických textů, ale pro mě je nirvána osvobozující cestou k pochopení plnohodnotného života člověka. Ústředním motivem vystavených obrazů je člověk a okolní prostředí, které jej vede k nirváně. Oba jsou podrobováni zkouškám.“

Pavel Vašíček absolvoval (v r. 2006) ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana na Akademii výtvarných umění v Praze.

Monika Doležalová

Kurátorka: Monika Doležalová

Koncepce: Karel Srp