TZ: Pavlína Kvita, Miriam Kaminská, Barbora Vovsová v Rožnově pod Radhoštěm

Pavlína Kvita, Miriam Kaminská, Barbora Vovsová / Prameny / kurátorka: Iva Mladičová / Městský park, Rožnov pod Radhoštěm / 15. 6. – 1. 10. 2023

Společná výstava tří sochařek – PAVLÍNY KVITY, MIRIAM KAMINSKÉ a BARBORY VOVSOVÉ – se zaměřuje na několik základních témat, v nichž zaznívá hledání kořenů/pramenů konkrétních kulturních fenoménů a vědomí vzájemnosti jejich významů v odlišných místech i dobách. Poukazuje na možnost intuitivního naslouchání přírodě, krajině, kultuře, podporuje životní filozofii porozumění, přijetí, znovunalézání harmonie s vitálními silami země.

PAVLÍNA KVITA prezentuje figurální soubor, který charakterizuje specifická mytologická antropomorfní či zoomorfní organičnost. Skrze snové vize a intuitivní tušení vynáší z prostoru mocností nadindividuálního charakteru symbolické či totemické formy s významy cyklického střídání polaritních stavů (Strážce, Sloupový fantom), nadčasových kultů (Slunce, Měsíc) či podmíněnosti základních přírodních elementů (Větrolam). V sochách rezonuje autorčina přirozená spřízněnost s krajinou i kulturou místa, ať již jako výsledek podvědomého působení (Velké stvoření), či skrze vědomý výběr inspirativního tradičního lidového motivu (Amfora) na základě četby publikací etnografa a folkloristy Antonína Václavíka.

MIRIAM KAMINSKÁ do svých liniových soch přepisuje osobní pocity a prožitky, zaujata reflexí proměn hlubokých rovin vlastních duševních dějů a tématem vztahovosti. Dospívá ke zjednodušeným tvarům, které umožňují zprostředkování základní esence sledovaných významů. Sochou Adam odkazuje k prvotnímu společenství, k prazákladu lidské civilizace, k principu zachování generační kontinuity, jež se opakovaně probouzí v každém individuálním bytí. Autorka připomíná skutečnost, že zatímco v hebrejštině slovo Adam znamená člověk, obraz mužského archetypu zprostředkovaný biblickým příběhem, sdílený po věky v evropské kultuře, nese ideologicky posunuté interpretace původního obsahu. V souboru pro městský park figurují i dvě Entity zpřítomňující esenci ženského archetypu. Společným rysem všech prací je jejich symbolická bezprostřední spjatost se zemí.

BARBORA VOVSOVÁ vytváří specifické vegetativní architektury – „organismy-chrámy“, vypovídající o inspiraci stavebními strukturami přírodnin či komplexností středověké katedrály. Jejich celek skládá z liniových ornamentálních modulů, v nichž se přirozeně prolíná sochařství a kresba (Stonek, Vertikály). Do nejnovější práce Totem zakomponovala obecné motivy tematizující růst, plodnost, hojnost. Zdůraznila motiv slunce, neboť je v symbolice místních lidových tradic silně přítomný. Inspirativní pro ni byla ale i architektura Dušana Jurkoviče a skrze práci se dřevem vnímala i spřízněnost s osobitými komentáři tvůrčího procesu od sochaře Františka Bílka.

Zmíněná témata všech tří autorek jsou mj. o podpůrné síle vzájemnosti člověka a přírody, a velkorysý prostor rožnovského městského parku tak sochám poskytuje ideální prostředí. V jeho zázemí i svobodné otevřenosti totiž mohou zaznít i obsahy odkazující do spirituálních tradic starých kultur – ke kořenům, k pramenům naší existence.

PAVLÍNA KVITA (nar. 1988 ve Valašském Meziříčí) studovala v letech 2009–2015 na Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein); stáže: N. Wermers, AVU v Praze a 2013 HKU University of the Arts v Utrechtu. Získala řadu ocenění v soutěžích na sochařské realizace; realizována byla práce Oltář (2014, park na vrchu Vítkov, Praha). Od roku 2010 proběhlo několik jejích samostatných výstav, z nedávné doby připomeňme např. Anima, Galerie Cifra, Doubice, 2021; Myth Game (s J. Tytykalem), The Chemistry Gellery, Praha, 2021; Galerie Josefa Jíry, Malá Skála, 2022; Nestabilita věčnosti, Centrum současného umění EPO1, Trutnov, 2022. / pavlinakvita.com

MIRIAM KAMINSKÁ (nar. 1989 v Praze) studovala v letech 2012–2018 na Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, L. Rittstein, M. Rittstein, T. Hlavina, V. Míča); 2016 uskutečnila stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. Samostatně vystavuje od roku 2021, např. Člověk, červeň, zem, Pragovka Gallery, Praha, 2021; Dyáda, (A)VOID Gallery, Praha, 2021; Konkrétní rezonance (společně s J. Pfeifferem), Curator Contemporary, Praha, 2023. Je autorkou realizace Dyáda (2020, Praha-Vestec). / instagram.com/miriam.kamin

BARBORA VOVSOVÁ (nar. 1991 v Praze) studovala v letech 2012–2018 Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, J. Lindovský, L. Rittstein); 2017 uskutečnila stáž na Universidade do Porto, Portugalsko. Od roku 2018 proběhlo několik jejích samostatných výstav; v roce 2019 připravila letní instalaci Art Garden pro Experimentální prostor NoD v Praze; rozsáhlé soubory děl prezentovala v roce 2020 v klášterní zahradě v Broumově nebo letos na výstavě Se Sells Seashells v pražské Pragovka Gallery. / vovsovabarbora.com