TZ: Performance Kem School v PLATO Ostrava

Ještě do půlky dubna je v galerii PLATO k vidění mezinárodní výstava Měli nás za živé a prchali s křikem, jejímž tématem je sebescénování. Jedním z vystavujících je Kem School, polský umělecký projekt, který speciálně pro Ostravu připravuje performance. Jediné provedení se uskuteční ve čtvrtek 30. března od 17 hodin v PLATO přímo v prostorách výstavy. Návštěvníci mohou průběžně přicházet až do 20 hodin. Postačí vstupenka na výstavu.

Příprava performativní instalace, jak ji kolektiv nazývá, zabere celkem devět dní a dokončena bude v Ostravě těsně před provedením. Aktuální představa autorů je, že celkem čtyři umělci budou pracovat se třemi hodinami, během nichž mohou návštěvníci průběžně přicházet a odcházet. „Připravíme nácvik možných provedení, jak sebestylizovat odlišnost. Pohráváme si přitom se strategiemi opakování a reorganizace, stejně jako s maskováním a prvky grotesky. Takto se pokusíme nahlédnout sebestylizaci jako možný akt konstrukce dočasných intimit a vztahů. Tím, že se pokusíme pozastavit nutkání vše sdílet a neustále cokoli zviditelňovat, snad najdeme způsob, jak pracovat s ne/viditelným, podhodnoceným, podceňovaným a neprodejným,“ vysvětluje záměr choreografka a umělkyně Ania Nowak, jedna z dvojice zakladatelů Kem School, jejíž velkou výstavu chystá na letní měsíce Muzeum moderního umění ve Varšavě.

Příprava performance je výzkumem, při kterém si umělci kladou otázky jako například: Jak scénovat přítomný okamžik? Jak z neviditelného vědění učiníme to viditelné v jazycích, které neovládáme? Jak přeložit nečitelné do virálního? Veřejné představení v PLATO bude pak další částí kolektivního výzkumu, tentokrát s publikem.

Umělecký kolektiv vybral pro výstavu její kurátor a ředitel galerie PLATO Marek Pokorný. Kem School se totiž tématu stylizace a sebestylizace dlouhodobě věnuje a používají je jako prostředek pro své výzkumy.

Performerkami a performery budou Ania Nowak, Michał Grzegorzek, Jagna Nawrocka, Nadia Markiewicz, Piotr Szczęsnowicz a Stefa Gosiewsk.

Kem School (Škola Kem) je mezioborový studijní program založený uměleckým kolektivem Kem ve Varšavě. Program má studentům – kromě získání umělecké praxe – napomáhat rozvoji kolektivních způsobů práce. Kem School se zabývá zejména oblastí choreografie a performance, a to v sociálních, queer a feministických tématech.

PLATO je dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016, aniž by budovala vlastní sbírku. Od září 2022 sídlí v budově bývalých jatek a souběžně provozuje PLATO Bauhaus.