TZ: PLATO poprvé ve Světě techniky s multikreativní poezií

PLATO poprvé ve Světě techniky  s multikreativní poezií / PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava / Ostrava / 16. 2. 2015 v 18h

PLATO poprvé ve Světě techniky s multikreativní poezií

Galerie města Ostravy

Multifunkční aula Gong

Dolní Vítkovice, Ruská 2993

Ostrava – Vítkovice

Denně 10–18 h

Vstup volný

Básníci, spisovatelé, překladatelé, hudebníci, performeři – Olga Pek, Zuzana Husárová, Michal Šanda, Filip Jakš, Adam Borzič, tanečník Michal Bukovjan. Poezie přetavená do podoby multimediální performance až po tančící báseň. Vystoupí i DJ Mikuláš. Další akce PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava z cyklu Odložená paleta se koná už v pondělí

16. 2. 2015 od 18 hodin na balkoně ostravského Světa techniky Ostrava (Dolní oblast Vítkovice).

„Bude to malý zázrak, jestliže večer opravdu proběhne,“ říká Olga Pek, básnířka a dramaturgyně celého včera, „protože proces příprav a tvoření byl různě zapeklitý, ohnivý, ale nakonec se všechno podařilo přetavit do inspirujícího večera, v němž poezie překračuje rámec ,prostého‘ čtení slov.“ Zúčastněné autory spojuje především odvaha vrhnout se střemhlav do projektu, na první pohled riskantního, ale výrazně kreativního.

Olga Pek, ředitelka progresivního Pražského mikrofestivalu, sestavila večer s umělci, které spojuje hledání nových forem literatury a jejího veřejného přednesu. Olga Pek v Ostravě uvede se slovenskou básnířkou Zuzanou Husárovou společnou multimediální poetickou performanci Améba s hudbou Ľubomíra Panáka. Adam Borzič, básník, překladatel a šéfredaktor literárního čtrnáctideníku Tvar si ke své produkci přizval výtvarníka a DJ Mikuláše a tanečníka Michala Bukojvana, kteří společně předvedou Vlnu: tančící báseň – básnící tanec. Další z hostů Filip Jakš se svým hudebním projektem Asstma vyhrál v roce 2013 cenu Malá Alternativa a pro tento večer si vybral subjektivní reflexi řeči místa. Poslední z hostů, Michal Šanda, kterého čtenáři mohou znát jako autora knihy 3,14čo – autentické diskuse z internetových serverů, charakterizované jako brutální idiocie, vulgárnost, špína, nikoli poezie, ale čirá nenávist, bude číst z knihy MUDr. PhDr. Jarmila Beichtenová: Kazuistika pacientů Michala Šandy a Jakuba Šofara.

PLATO, jež se ve svém programovém cyklu Odložená paleta soustředí na rozšířené pole výtvarného umění v kontextu nových médií, literatury, filmu, hudby, tance a divadla, tímto večerem navazuje na své minulé literární akce, kdy se v PLATO představili básníci Petr Borkovec a Ondřej Buddeus, dramatik S.d.Ch. nebo umělci Václav Stratil a Petr Veselý. Cyklus Odložená paleta představuje významné osobnosti a tvůrčí aktivity využívající vizuální prostředky mimo klasickou galerijní situaci.

Hned následující den 17. 2. 2015 od 19.00, rovněž na balkoně Světa techniky Ostrava, uvede PLATO v rámci stejného cyklu taneční performance členky proslulého Teatra Novogo Fronta Iriny Andreevy.

Olga Pek (1987) je básnířka, překladatelka, organizátorka a postgraduální studentka na Ústavu anglofonních literatur a kultur Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Pražského mikrofestivalu, redaktorkou časopisu Psí víno a mezinárodní revue VLAK. Její překlady poezie z angličtiny byly publikovány v antologii Polibek s rozvodnou (Nakladatelství Petr Štengl, 2012). Vlastní tvorbu publikovala časopisecky. Je členkou TŘYIE Collective.

Zuzana Husárová (1983) má doktorát Ústavu světové literatury SAV, momentálně působí jako výzkumný pracovník na Katedře anglického jazyka a literatury PdF UK a v rámci grantu Aktion na Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst ve Vídni. Experimentální literaturou se zaobírá teoreticky i prakticky; s Ľubomírem Panákem vytvořila několik interaktivních literárních děl (Enter: in’ Wodies, I: *ttter, BA-Tale, Obvia Gaude). S Amalií Roxanou Filip spolupracuje na transmediálních projektech liminal a lucent (knihy vizuální poezie, zvuková poezie, živé performance). Je jednou z autorů multimediálního představení Skúmanie javov (tanec, hudba, živé vizuály, digitální poezie, poezie) a členkou poetického kolektivu TŘYIE (SJ Fowler, Olga Peková, ZH). Společně s Bogumiłou Suwarou editovala knihu V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. V roce 2011 byla stipendistkou Fulbrightova programu pro výzkum a přednášení na MIT v Cambridge, USA.

Autorky představí v PLATO společnou multimediální poetickou performancí Améba. Video, hudba: Ľubomír Panák.

Michal Šanda (1956) je archivářem v Institutu umění – Divadelním ústavu. Bibliografický odbor Národní knihovny mu připisuje autorství básnických sbírek sto a (1994), Ošklivé příběhy z krásných slov (1996), Dvacet deka ovaru (1998), Býkárna (2006) s Milanem Ohniskem a Ivanem Wernischem Remington pod kredencí (2009), prozaických textů Blues 1890–1940 (2000), Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč vycpaného jezevce pro potřeby školního kabinetu (2001), Sudamerickáomance (2003), Kecanice (2006), Dopisy (2009) s Karlem Havlíčkem Borovským Sebrané spí si (2012), pohádek pro děti Merekvice (2008), antologie neobvyklých knih z časů minulých Špacírkou přes čenich! (2013) a divadelních her Španělské ptáčky (2006) a Sorento (2011). Posledním titulem jsou Oskarovy rybářské trofeje (2014).

Filip Jakš (1986)  vystudoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2005-2013). Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Spolupracuje s výraznými představiteli českého postkonceptuálního umění Alešem Čermákem a Jiřím Skálou. Kromě občasných kurátorských aktivit, či přispívání pro časopisy A2 a Ateliér je i hudebním redaktorem časopisu H_aluze. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, noAR+IS+). Se svým projektem Asstma vyhrál v roce 2013 cenu Malá Alternativa.

Adam Borzič (1978) je básník, překladatel a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar. Je spoluzakladatelem básnické skupiny Fantasía, s níž vydal společnou knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Publikoval sbírky Rozevírání (Dauphin, 2011) a Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za níž byl v roce 2014 nominován na Magnesii Literu. Ukázky z jeho poezie byly přeloženy do angličtiny, chorvatštiny, polštiny a rumunštiny. Tento rok připravuje k vydání novou knihu Orfické linie.