TZ: Polina Davydenko a Denisa Štefanigová jsou rezidentkami Inkubátoru Open Studios

Od podzimu přivítá Inkubátor Open Studios dvě nové rezidentky: Polinu Davydenko a Denisu Štefanigovou. Čeká je roční pobyt v ateliérech Barracku 24 v Areálu VUT na Kraví hoře. Dvanáct měsíců budou moci využívat ateliéry zdarma. Součástí rezidence jsou též konzultace s předními odborníky a kurátory a také závěrečná výstava.

Rezidence je určena pro čerstvé absolventky či absolventy všech ateliérů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, která je zároveň partnerem projektu. Letos zasedala porota ve složení Martina Mrázová (kurátorka, pedagožka, historička umění), Marika Svobodová (kurátorka Domu umění města Brna), Silvie Šeborová (kurátorka, kritička umění) a Václav Kočí (umělec, pedagog, ředitel Open Studios). „Jsme potěšeni, že i po prvním ročníku projektu Inkubátor Open Studios je o tento projekt mezi bývalými studenty FaVU zájem a že se nám daří tímto způsobem podporovat začínající mladé umělce v kariéře,“ uvedl Václav Kočí.

Odborná porota vybrala dvě nové rezidentky, které se celý rok budou potkávat s předními odborníky, kurátory a galeristy. Denisa Štefanigová se věnuje převážně malbě a kromě FaVU je také absolventkou Estonian Academy of Arts. Polina Davydenko absolvovala ateliéry fotografie a environmentu na FaVU a ve své tvorbě se zabývá fotografií a tvorbou objektů, které používá do svých instalací nebo videí.

Prvními rezidentkami Inkubátoru Open Studios byly Martina Valchářová a Zuzana Bartošová, kterým končí pobyt v září. „Rok v Inkubátoru mi přinesl hodně příležitostí k seznámení s významnými osobnostmi z uměleckých institucí a doufám, že tyto návštěvy povedou k jednoduššímu uplatnění v uměleckém prostředí, například v podobě vlastních výstav v galeriích,“ shrnuje své zkušenosti Bartošová. „Vážím si především příležitosti vést pravidelně dialogy s lidmi z uměleckých okruhů a také propagovat svá díla,” doplňuje Valchářová. Na podzim se chystá společná výstava obou umělkyň, jež bude v Galerii G99, patřící pod Dům umění města Brna, prezentovat jejich díla vzniklá v rámci rezidence.

Open Studios Art Hub je spolek podporující brněnskou a ostravskou výtvarnou scénu. Funguje jako mediátor kontaktů a komunikace mezi umělci, veřejností a odborníky. Připravuje program sloužící k rozvoji, osvětě a propagaci umělecké scény a jejích osobností, především pak festivaly Open Studios Brno a Open Studios Ostrava.