TZ: Poslední epizoda Rafanů a nové intervence do expozice ART IS HERE v Moravské galerii

Během první letošní vernisáže v Pražákově paláci bude slavnostně otevřena nová a zároveň i poslední část výstavního cyklu umělecké skupiny Rafani, která nese název S22E06: 4HLAV. Společně s ní bude zahájena rovněž výstavní intervence Fluxus Etc., která zaujme místo ve stálé expozici nového umění. Obě nové instalace budou moci návštěvníci poprvé spatřit 5. května od 18 hodin.

Atrium Pražákova paláce je už od září roku 2020 věnováno Rafanům a jejich retrospektivnímu výstavnímu seriálu, který nyní završí v pořadí už šestá epizoda S22E06: 4HLAV. Závěrečný díl na sebe tentokrát vzal podobu krátkého filmu, který se prostřednictvím dvou paralelních projekcí snaží vypořádat s otázkou společné identity. Hlavních rolí se ujali sami Rafani, kteří však v rámci přípravy filmu spojili síly také s dalšími tvůrci. „Po delší pauze byla pro nás opět důležitá spolupráce s někým z hudební branže. Tentokrát to byla grimová dvojice PAST, která pro naše video složila původní skladbu.“ komentuje člen skupiny Rafani David Kořínek. „Na tomto videu jsme také poprvé intenzivněji spolupracovali s 3D animátory,“ doplňuje. Výstava potrvá do 28. srpna 2022.

Podnětem k tomuto výstavnímu cyklu bylo dvacetileté výročí působení Rafanů na české umělecké scéně a tedy i snaha o reflexi jejich dosavadní tvorby, která se vyznačuje svérázným přístupem ke kontroverzním či tabuizovaným tématům naší společnosti. Nechybí mezi nimi například otázky politické angažovanosti či kolektivní paměti a zodpovědnosti.

Nová výstavní intervence Fluxus Etc. v expozici ART IS HERE: Nové umění je věnována uměleckému hnutí Fluxus, které se objevilo na scéně počátkem šedesátých let 20. století. Přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora.

Výstava a její stejnojmenná doprovodná publikace představují výběr prací ze sbírky Jiřího Valocha a jeho archivu v Moravské galerii v Brně. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah. Výstavní intervence Fluxus Etc., která bude v Pražákově paláci k vidění až do 30. října 2022, i zmíněná publikace vznikly v rámci semináře Výstava jako médium moderního umění na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Tomáše Wintera.