TZ: Pragovka po koronavirové krizi nabízí pět výstav současného umění 

Pragovka po koronavirové krizi nabízí pět výstav současného umění / Pragovka Gallery / Praha / 16. 6. 2020

Pragovácké motory se rozjely na plné obrátky. V úterý 8. 6. v 18:00 byla zahájena výstava Sound Specific známého umělce Vladimíra Merty, 16. 6. v 18:00 se otevře instalace Age of no heroes PART 2 Martina Kolarova a Filipa Dvořáka. A zahájení hned tří výstav současného umění proběhne v neděli 28. 6. v 18:00, kdy bude zahájena výstava Potkali jsme Platona, ale nečetli jsme ho Lucie Nováčkové, Davida Helána, Martina Vlčka, Alexandry Naušové a Aleše Zapletala, velká skupinová výstava Nostalgie jako avantgarda a výstava Erinnerungsinseln mladých vídeňských umělkyň Anny Bochkové a Valerie Habsburg. Navíc v pátek 19. 6.  od 21 hodin bude úspěšným filmem Vlastníci zahájeno letošní první letní kino. Vstup dobrovolný.

Východiskem výstavy Sound specific všestranného umělce a rezidenta Pragovky Vladimíra Merty je zvukově-hudební performance, kterou autor vytvořil během vernisáže. Umělec říká, že: „…využil zhruba 25 hudebních nástrojů, na které mohli návštěvníci během zahájení hrát“, a dále dodává: „… proběhl slovy těžko popsatelný performance-happening, který byl audio-vizuálně zaznamenán a nyní je formou projekce promítán na stěny galerie“. Vladimír Merta v rámci své výstavy navázal na momenty, jež mají v jeho tvorbě tradici přes třicet let.  Výstava v prostorách The White Room potrvá od 9. 6. do 19. 6.

V rámci výstavy Age of no heroes PART 2 se představí nedávní absolventi ateliéru Malby Jiřího Černického na pražské UMPRUM, Martin Kolarov a Filip Dvořák. Tito umělci chtějí vytvořit instalaci z několika objektových obrazů, které si půjčují estetiku bílých vlajek či drapérií barokních sousoší. „Hlavním motivem této výstavy je napětí mezi prožitky každodennosti a velkými romantickými představami o změně světa. Mezi osobním a veřejným. Intimním a celospolečenským,“ uvádí Kolarov. Výstava potrvá v Pragovka Gallery Pop-Up od 17. 6. do 16. 7.

Skupinovou výstavu Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho společně vytvoří umělci Lucie Nováčková, David Helán, Martin Vlčk, Aleš Zapletal a Alexandra Naušová. „Výstava předkládá možné způsoby uchopení, interpretace, dezinterpretace i parodování filosofických tezí a uvažování“, uvádí kurátorka výstavy Barbora Hájková. „Ironický název výstavy odkazuje k nadměrnému užívání odkazů a citací teoretických textů, které využívají kurátoři i umělci ke kontextualizaci uměleckých děl,“ dodává kurátorka. Výstava potrvá v rozsáhlém prostoru The White Room od 29. 6. do 23. 7.

Výstava Nostalgie jako avantgarda spojuje dohromady šest umělců mladé a nastupující střední generace. Kurátorka výstavy Hany Šauerová uvádí, že se jedná o čistě intuitivní a subjektivní výběr. Jmenovitě se na výstavě budou prezentovat Adam Kašpar, Vilma Brzezinová, Alžběta Josefy, Julia Koudela Hansen Löve, Ondřej Maleček, Matěj Kolář. „Tyto umělce vzájemně spojuje jejich přístup k vyjadřování, které není omezeno výhradně mechanickým přejímáním zkreslených a rychle se střídajících informací mediálního fóra a módními uměleckými trendy, ale vychází přirozeně z reflexe žité reality a jejich vnitřního prožívání,“ dodává kurátorka. Rozsáhlá výstava potrvá v prostorách Pragovka Gallery Rear od 29. 6. do 27. 8.

Erinnerungsinseln, výstavní projekt vídeňských umělkyň Anny Bochkové a Valerie Habsburg, bude pracovat s hmotou prostoru s cílem vytvořit hravou a divadelní atmosféru. Autorky poukazují na to, že: „…pracují s mnoha médii a na výstavě bude možné sledovat jednotlivá díla, jak se prolínají a navzájem spolu komunikují – jak materiálově, tak obsahově“.  Na výstavě budou prezentovány obtížně uchopitelné, jemné, ženské, drobné objekty kovových a mramorových objektů Valerie Habsburg, doplněné sádrovými objekty a kresbami Anny Bochkové, která dodává: „…výstava bude zahrnovat například i kresby a koláže odhalující intimní hledání a vývoj konceptu výstavy“.  Projekt potrvá v Pragovka Gallery Entry od 29. 6. do 23. 7.

Všechny tři výše uvedené výstavy budou v neděli 28. 6.  veřejnosti přístupné již od 14 hodin před jejich vernisáží, od kdy bude nachystán i edukativní program nejen pro rodiče s dětmi.

Navíc v pátek 19. 6. zhruba od 21 hodin odstartuje i první letní kino, jež nabídne úspěšný film Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, který bodoval na posledním udílení Českých lvů. Ve čtvrtek 25.6. se bude promítán film Efekt Vašulka od Hrafnhildur Gunnarsdóttir. A následující projekce letního kina bude – podobně jako i v minulých letech – zaměřena primárně na projekci čerstvých a úspěšných studentských filmu z produkce FAMU, které jsou jinde k vidění spíše ojediněle.  Na čtvrtek 2.7. je tak nachystána projekce pásma studentských filmů s názvem FAMU Comedy 1. Letní kino návštěvník najde vždy ve třetím zálivu Pragovky a koná se za jakéhokoliv počasí, v případě deště je přesunuto do interiéru Pragovky. Pro aktuální informace o programu kina sledujte tuto facebookovou stránku: https://www.facebook.com/events/287878259055812/

Veškeré vernisáže Pragovka Gallery probíhají také online na níže uvedené FB adrese, kde najdete také aktualizace programu: https://www.facebook.com/pragovkagallery/