TZ: Pragovka slaví deset let Ko-laborací

Ko-laborace / Kolben Open 2021 / kurátor: Petr Vaňous / Pragovka Gallery / Praha / 20. 5. - 26. 8. 2021 

Pragovka letos slaví 10 let na umělecké scéně a ke svým kulatým narozeninám si nadělila nejen benefiční stream Kolben Open na podporu kultury, ale i velkou rezidentskou výstavu s názvem KO-LABORACE, která vznikla pod taktovkou kurátora Petra Vaňouse. Připravuje i obsáhlý katalog, který kromě shrnutí 10letého života ateliérů na Pragovce nabídne sondu do historie areálu a ohlédnutí za veškerými rezidentskými výstavami Pragovky včetně té poslední-KO-LABORACE.

Karima Al-Mukhtarova, ze série Inner Feeling, Foto: Marcel Rozhoň

Rezidentská výstava KO-LABORACE pod kurátorským vedením Petra Vaňouse představuje na bezmála 2000 metrech čtverečních díla 51 rezidentů Pragovky, mezi nimiž jmenujme například Filipa Černého, Matouše Hášu, Anežku Hoškovou, Annu Hulačovou, Jakuba Janovského, Jiřího Matějů, Vladimíra Mertu, Karímu Al- Mukhtarovou, Pastu Onera, Davida Pešata, Janu Prekovou, ale i Adama Štecha. Tento námět se opírá rovněž o současnou společenskou situaci. Kolaboraci kurátor Petr Vaňous pojal jako entitu, kterou lze chápat (a prožívat) dvěma možnými způsoby. „Zatímco v angličtině jde o standardní označení běžného druhu spolupráce, v češtině název vykazuje jednoznačně rozporuplný význam, který pociťujeme negativně. „Kolaborace“ je sice spolupráce, ale s historickými asociacemi na činnost spojenou se zrádným, zrazujícím jednáním, či přímo se zradou (přiznanou či skrytou). Konotace názvu je tedy subversivní sama o sobě. Má sama v sobě umístěnou významovou rozbušku, pro každého ovšem jinak silnou,“ vysvětlil svůj záměr sám kurátor. Výstava KO-LABORACE je třetí z řady velkých rezidentských výstav pořádaných za účelem prezentace děl umělců, kteří dlouhodobě patří k umělecké komunitě Pragovky. První dva ročníky se odehrály pod kurátorským vedením Karla Srpa a stejně jako tato, byly spojeny s uměleckou slavností Kolben Open určenou veřejnosti.

Při výběru rezidentů se kurátor přiklonil ke způsobu vystavit co nejvíce umělců. „Vycházel jsem ze statu quo rezidenční situace a vytvořil z ní jakousi arénu, kde spolu díla a umělci mohou jak souznít, tak se dostávat do vzájemné konfrontace“, dodal kurátor. Výstava tak ukazuje 51 umělců napříč věkovými kategoriemi, a to ve třech prostorách (celé přízemní Pragovka Gallery, The White Room i jindy nepoužívaná bývalá Jídelna). Diváci se mohou těšit na práce rezidentů, kteří jsou stálicemi české výtvarné scény i pravidelnými vystavujícími v již zmiňované tradici rezidentských výstav. V rámci sondy do uměleckého života si výstava klade za cíl jít hlouběji pod pomyslný povrch než předchozí výstavy: ukazuje díla těch, kteří Pragovkou prošli a zanechali nesmazatelnou stopu (např. Zbyněk Linhart, David Pešat, Jiří Matějů), ale i umělců, kteří z různých důvodů na rezidentských výstavách dosud neparticipovali, přestože jsou neodmyslitelnou součástí Pragovky (např. Jana Preková, Matěj Hrbek).

Prostorově je pragovácká výstava s názvem KO-LABORACE rozdělena do dvou částí, přičemž obě části od sebe odděluje rezidenční patro, vyhrazené ateliérům. Do přízemní části, tvořené tradičnějšími galerijními prostory Pragovka Gallery (Entry, Rear, Pop-Up a Foyer, cca 700 m2) umístil kurátor převážně malířská a sochařská díla. Prostory bývalé jídelny, jež se nachází ve druhém patře budovy, uchopil kurátor jako plochu pro vzájemně navazující site-specific projekty. Dlouhodobě pro projekt galerií v Pragovce používaná paralela umělecké „kuchyně“ a „jídelny“, v níž rezidenti servírují umělecký pokrm veřejnosti, nabyla doslovných rozměrů v části instalace nazvané „Studený bufet“. Dlouhý stůl, na který kurátor umístil díla vybraných autorů, tvoří dominantu prostoru a vybízí umělce ke ko-laboraci a nabízí zajímavé srovnání uměleckých děl, která by se v jiném kontextu vedle sebe měla jen málo šancí ocitnout.

K vystavujícím letošní rezidentské výstavy patří: Kateřina Adamová, Jana Babincová, Filip Černý, Eva Fajčíková, Eliška Fialová, Daniel Hanzlík, Matouš Háša, David Helán, Anežka Hošková, Matěj Hrbek, Anna Hulačová, Martina Chloupa, Jakub Janovský, Kryštof Kaplan,Martin Káňa, Daniela Klimešová, Terezie Kusbach Kolářová, Tadeáš Kotrba, Veronika Landa, Zbyněk Linhart, Matouš Lipus, Václav Litvan, Jiří Matějů, Martin Matoušek, Vladimír Merta, Karíma Al-Mukhtarová, Michaela Munzarová, Petra Navrátilová, Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, David Pešat, Jana Preková, Veronika Přikrylová, Ondřej Roubík, Marcel Rozhoň, Zuzana Růžičková, David Strauzz, Alessandra Svatek, Martin Šilhán, Pavel Šimíček, Adam Štech, Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Hynek Vacek, Pavla Vachunová, Martin Vlček, Ladislav Vlna, Helena Volejníková, Lawrence Wells a Pavla Zábranská.

Výstava KO-LABORACE potrvá do 26.8.2021 a je nedílnou součástí umělecké slavnosti Kolben Open, která se letos konala formou benefičního streamu na podporu kultury Pragovky. Prostřednictvím darujme, je možné na daný projekt stále přispívat a pomoci tak rozvíjet umělecké prostředí na Pragovce.

 

Technické řešení: Nikolai Ivaschiv, Ondřej Kohout, asistentka kurátora: Kateřina Lenzová, produkce výstavy:Martina Fridrichová, Martin Vlček, komisařka výstavy: Lucie Nováčková, architektka výstavy: Michaela Munzarová, grafický design: Pavel Tichoň