TZ: Přes dvě stě děl milionových hodnot vystaví Galerie výtvarných umění Ostravě

Přes dvě stě děl milionových hodnot vystaví Galerie výtvarných umění v Ostravě / Galerie výtvarných umění v Ostravě / Ostrava / 6. 12. 2011 - 4. 3. 2012 

PŘES DVĚ STĚ DĚL MILIONOVÝCH HODNOT VYSTAVÍ KRAJSKÁ GALERIE V OSTRAVĚ

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje připravila ve spolupráci s předními odborníky další unikátní přehlídku českého moderního umění z období 30. a 40. let 20. století.

Ostrava – V úterý 6. prosince 2011 bude v 17 hodin slavnostně zahájena výstava Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945 v ostravském Domě umění (Jurečkova 9). Výstavu zahájí kurátoři Karel Srp, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda a Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO). Expozice věnovaná českému modernímu umění z období 30. a 40. let 20. století bude k vidění do 4. března 2012.

Na tiskové konferenci, která se uskuteční v úterý 6. prosince v 15 hodin v Domě umění, vystoupí kurátoři výstavy Karel Srp, Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda a Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Výstava Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945 je dalším unikátním počinem Galerie výtvarného umění v Ostravě. Již podruhé se v tuzemsku podařila shromáždit na jedno místo a v jednom čase díla čtyř desítek představitelů českého moderního umění 20. století, a to včetně běžně nepřístupných prací ze soukromých sbírek. Expozice tematicky navazuje na výstavu Sváry zření, kterou galerie připravila na přelomu let 2008 a 2009 a kterou zhlédlo přes 30 000 návštěvníků. Výstava představí více než 200 děl 44 českých a slovenských umělců v 5 sálech Domu umění rozdělených do 7 tematických skupin. Kromě mnoha jiných budou zastoupeni i světově proslulí umělci, jako je například Toyen, František Kupka, Josef Váchal, Jindřich Štýrský, Jan Zrzavý, Emil Filla, Josef Čapek, František Gross, František Drtikol nebo František Janoušek. Stejně zajímavá však jsou i díla dosud neprávem opomíjených osobností, jako byli Zdenek Rykr, Karel Černý či Andre Nemeš. Exponáty zapůjčilo celkem 29 veřejných institucí a několik soukromých sběratelů. Prezentovány budou malby, kresby, fotografie i plastiky. „K nejvýznamnějším dílům z privátních sbírek patří například Statický soubor (1934) Františka Kupky. K vidění však rovněž budou i další cenná díla. Představíme na sedm děl Josefa Šímy, z nichž nelze opomenout Návrat Théseův (1933). Dále asi dvacet děl Jindřicha Štýrského včetně Obrazu V (1932), který se řadí mezi umělcova největší plátna, a přibližně dvě desítky děl světoznámé umělkyně Toyen. Mezi nimi i Spící (1937), jež byla z autorčiných děl vydražena za nejvyšší aukční cenu,“ vysvětluje Jiří Jůza, ředitel GVUO, a doplňuje „je však třeba zmínit také tři surrealistické plastiky Ladislava Zívra a fotografie Jaromíra Funkeho, z nichž dvě zapůjčila fotografova dcera.“ Umělecká hodnota vystavovaných děl je podle odborníků nevyčíslitelná, teoretická se pohybuje přes miliardu korun. Právě díky jedinečnosti a vysoké hodnotě uměleckých děl proto výstavu provázejí také mimořádná bezpečnostní opatření. „Od pojištění až po praktické zabezpečení a ostrahu, o podrobnostech však z pochopitelných důvodů mluvit nemohu,“ konstatoval ředitel krajské galerie.

Galerie výtvarného umění v Ostravě k výstavě od ledna připravuje doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek, přednášek a vzdělávacích i tvůrčích programů. Termíny těchto aktivit spolu s nabídkou vzdělávacích i tvůrčích programů jsou k dispozici na webových stránkách galerie: www.gvuo.cz.

Výstavu Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927–1945, jejíž název vystihuje vnitřní rozpory a konflikty ze společenské a kulturní situace na přelomu 30. a 40. let 20. století, považuje vedení galerie za vrchol letošní sezóny, a to nejen v měřítku Moravskoslezského kraje, ale v rámci celé České republiky. Vedení galerie proto očekává, že by expozici končící první březnovou neděli mohlo zhlédnout okolo 30 000 lidí. Vstupné činí 100 Kč (plné), 50 Kč (zlevněné), volný vstup je v neděli.

Autor výstavy: Karel Srp

Odborná spolupráce: Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda

Záštitu nad výstavou převzali Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje a Petr Kajnar, primátor města Ostravy.