TZ: Pressing Point

Pressing Point / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 1. - 13. 9. 2014

Pressing Point

Od 1. do 12. 9. 2014 bude v Galerii Emila Filly probíhat výstava studentů a absolventů Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, nazvaná Pressing Point. Návštěvníkům výstavy bude představen výběr studentských prací z let 2012–2014. Některé práce bylo již možné zhlédnout na přehlídkách bakalářských a diplomových prací, u jiných se jedná o zcela nové projekty (díla studentů nominovaných na Výroční cenu 2014), v obou případech jde ale o realizace, které prošly výběrem a snahou je přiblížit „to nejlepší“, co v uvedených letech na KVK vzniklo.

Projekty, prezentované v Galerii Emila Filly, využívají široké palety technik a médií – jejich autoři se vyjadřují prostřednictvím klasické malby, kresby, videa, fotografie, instalace, konceptuální tvorby apod. Studenti, kteří se na KVK vzdělávají, nejsou primárně připravováni pro samostatnou uměleckou činnost. Přesto je zážitek z tvorby a schopnost vystavět funkční umělecký koncept něčím, co mají společné s čistě uměleckými obory. Student, který něčím takovým neprošel, nemůže autenticky působit jako výtvarný pedagog na jakémkoli stupni vzdělávání.

Název „Pressing Point“ je parafrází na termín pressure point, užívaný v reflexní terapii či v body terapii. Vyvíjením tlaku na jednotlivé body na lidském těle jsou stimulovány konkrétní orgány a cílem je aktivovat organismus a nasměrovat jej k pozitivně orientovaným změnám. Podobně i tento studentský výběr je (stejně jako výstavy bakalářských a diplomových prací či Výroční cena KVK) snahou podnítit tvůrčí potenciál studentů a motivovat je k samostatné činnosti nad rámec jejich studijních povinností.

Vystavující:

Nikola Březinová, Irena Carkovová a Naďa Fišerová, Michal Fízik, Jakub Jandera, Petr Kalous, Renata Krejčová, Tomáš Kounovský, Eva Myroniuková, Michaela Nováková, Štefan Pecko, Huy Pham Quang, Kamila Plochová, Michaela Sedláčková, Marie Scheerbaumová, Veronika Slavíková, Lenka Soukupová, Pavlína Široká, Martin Šíp, Václav Špaček, Viktoria Viakhk, Alena Vyskočilová, Kateřina Zajícová

V rámci výstavy Pressing Point realizují studenti KVK doprovodný edukační program pro veřejnost a školní mládež.