TZ: Program PLATO Ostrava na měsíc říjen

Program PLATO Ostrava na měsíc říjen / Ostrava / 25. 9. 2020

UPDATE 5. 10.:

Vážení návštěvníci,

vzhledem k vládnímu usnesení o krizových opatření jsme upravili náš říjnový program a zároveň jsme si stanovili další pravidla, abychom v co nejohleduplnější míře umožnili bezpečný provoz galerie. Seznamte se prosím s těmito změnami:

  • Návštěvy výstav nejsou novými opatřeními nijak omezeny. Předností PLATO je rozlehlá plocha galerie. I přesto omezujeme maximální kapacitu návštěvníků na 50 osob včetně návštěvníků bistra. Věříme, že limitovaná kapacita přispěje k pocitu bezpečí návštěvníků i zaměstnanců.
  • Prezentace a workshopy budou mít kapacitu 10 návštěvníků. Doporučujeme vám rezervaci míst na info@plato-ostrava.cz.
  • Zahájení výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 ve středu 14/10 nebude mít podobu klasické vernisáže, ale „zahajovacího dne“, a to od 12 h do 21 h. Během zahajovacího dne se uskuteční dvě performance, jedna se záměrně neohlášeným začátkem, druhá od 19 h (pouze pro sedící diváky). Kapacita návštěvníků v galerii zůstane 50 osob.
  • Komentovaná prohlídka výstavou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 ve čtvrtek 15/10 je zrušena.
  • Rušíme všechny kino-pátky v říjnu a listopadu. Prostor kina je totiž jediný uzavřený prostor v PLATO.

Další plánované akce v měsíci říjnu jako Live performance: Jessica Ekomane a 9T Antiope a festival NORMA 2020 budou kapacitně limitovány na 30–50 osob. Protože se jedná o akce se zahraničními umělci, je jejich realizace nejistá. Sledujte proto náš web a sociální sítě.

V galerii se všichni pohybujeme jedině se zakrytými ústy a nosem a při vstupu si dezinfikujeme ruce.

Změny samozřejmě platí až do odvolání. Děkujeme za pochopení a vaši ohleduplnost.

16.4. – 29.10.2020

Písek ve vzduchu, Duna v PLATO | Online prezentace, výstava

Jak prožívají umělci z nejbližšího okolí PLATO dobu pandemie, izolace a nejistoty? On-line projekt Písek ve vzduchu, na který naváže po znovuotevření galerie výstava Duna v PLATO prezentací děl devíti zúčastněných autorů. Obě části tak zároveň rozšíří projekt Písek ve stroji.

Umělci: Jakub Černý, Martin Kubica, Barbora Kurtinová, Otakar Matušek, Šárka Mikesková, Michal Moučka, Filip Nádvorník, Marek Pražák, Hana Puchová

Kurátoři: Edith Jeřábková, Jakub Adamec

Online prezentace na https://plato-ostrava.cz/cs/Vystavy/2020/Pisek-Ve-Vzduchu-Duna-V-PLATO

Doporučené vstupné 30 Kč

18.6. – 29.10.2020

Písek ve stroji | Výstava

V letošním roce je ústředním tématem PLATO pojem intenzit. Projekt Písek ve stroji se zabývá povahou intenzity jako jedné z obecně sdílených charakteristik dnešního světa prostřednictvím pokusu o urychlení procesu zpomalení.

Základem tohoto pokusu je stejnojmenná výstava úzce propojená se specifickým programem, jejichž jádrem je sabotáž produktivity a nerůst. Jsou tací, kteří věří, že je třeba zrychlit – a aktivovat tak – sebedestruktivní síly kapitalismu, jež mu jsou podle nich vlastní; zpomalit prý už není možné. Současná vlna protipandemických opatření napovídá, že zpomalení si lze za určitých okolností představit a že se spíše srovnáme se „škubnutím po zatáhnutí záchranné brzdy” nebo zadřením stroje než s „nárazem” v plné rychlosti. Lze taková opatření dělat pouze shora? Výstavou chceme upozornit, že pískem ve stroji jsme především my, kteří se hrdě a cíleně stáváme krizí stroje jedoucího na plné obrátky.

Základem výstavy je „materiálová knihovna“ a díla umělkyň a umělců tematizující a často i vytvořená z odpadových materiálů po masové produkci ostravských výroben a firem. Materiálová knihovna je prakticky využitelná a funkční. Jde o kartotéku materiálových vzorků, jejichž kvality si uživatelé knihovny mohou nejen prohlédnout, ale také je fyzicky a fyzikálně prozkoumat, a to jak v průběhu výstavy, tak i v budoucnu, po jejím ukončení. Materiálová knihovna totiž bude v PLATO fungovat dlouhodobě. Oslovili jsme desítky firem na Ostravsku, aby nám poskytly vzorky odpadních materiálů, informace o jejich složení a o tom, v jakém objemu odpad měsíčně produkují. Dále jsme se s nimi dohodli na poskytnutí materiálu zájemcům za odvoz.

Umělci: Václav Drozd, Hana Drštičková, Jakub Černý, Andreas Gajdošík, Oto Hudec (SK), Šimon Kadlčák, Marius Konvoj, Vojtěch Kundrát, Tomasz Rakowski (POL), Eva Rossal (POL), Apolena Rychlíková, Tereza Vinklárková, Marika Volfová

Kurátoři: Jakub Adamec a Pavel Sterec

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Vystavy/2020/Pisek-Ve-Stroji

Doporučené vstupné 30 Kč

15.10.2020 – 31.1.2021

Výstava finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 | Výstava

Prezentace finalistek a finalistů nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro umělce do 35 let.

Mezinárodní porota se rozhodla do finále 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého vybrat tradiční pětici finalistek a finalistů z řad vizuálních umělců a uměleckých uskupení do 35 let. Jsou jimi Jakub Choma, autorská dvojice Anna Slama & Marek Delong, Marie Tučková, Jiří Žák a umělecký kolektiv působící pod názvem Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky, který tvoří Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit. Z minulého ročníku přechází umělkyně Alma Lily Rayner. Společná výstavní prezentace finalistek a finalistů i výstava zahraničních hostek se uskuteční poprvé v PLATO.

Výstava finalistek a finalistů 31. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2020 poprvé nebude mít vítěze, a to z rozhodnutí zúčastněných umělkyň a umělců, kteří odmítají princip soutěže. Díky tomu by se mělo dostat stejného prostoru a pozornosti všem z nich a publikum se bude moci plně soustředit na jejich nově vznikající umělecká díla, bez nutnosti jejich vzájemného srovnávání. Namísto tradičního ceremoniálu udílení ceny připravujeme dvoudenní sympozium, hudební a performativní program, který bude živě streamovaný ve spolupráci s ČT Art.

Pro výstavu připravili umělkyně a umělci nové práce, které budou rozprostřeny po velkorysých prostorách bývalého hobbymarketu Bauhaus, v němž PLATO aktuálně sídlí, a v některých případech budou také reagovat na místní „dočasné struktury”, jako je knihovna, kino nebo tzv. stage. Návštěvníci mají možnost shlédnout několik nových krátkých filmů, komplexní sochařské environmenty, audiovizuální instalace nebo prostředí pro vznik a činnost podpůrné platformy pro přeživší sexuálního násilí a jiných forem zneužívání a útlaku. Nechybí ani diskusní a performativní program.

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Vystavy/2020/Vystava-Finalistu-Ceny-Jindricha-Chalupeckeho-2020#cena

Doporučené vstupné 30 Kč

Doprovodné akce:

6.10. v 16.30 hod.

Jindřich Chalupecký nafurt! | Prezentace

Literární historik Pavel Hruška představí osobnost Jindřicha Chalupeckého a jeho vybraná díla z knihovny PLATO. Součást Festivalu ostravských knihoven.

Letos po prvé jsme součástí Festivalu ostravských knihoven, ve kterém zpřístupníme širšímu publiku specifickou knihovnu PLATO. Protože nás termín festivalu zastihl v době instalace výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého (zahájení výstavy proběhne 14/10/2020), téma bylo jasné. Mimořádnou osobnost Jindřicha Chalupeckého (1910–1990), výtvarného a literárního teoretika a kritika, esejisty, historika umění a překladatele, představí literární historik a kritik Pavel Hruška.

Přednáška a případné čtení z knih Jindřicha Chalupeckého, která nemohou v našem literárním fondu chybět, se uskuteční přímo v knihovně.

Zájemci o bližší seznámení s knihovnou mohou přicházet už od 15 hodin. Máme pro ně připravenu krátkou prezentaci knihovny.

Více informací na: https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/10/Jindrich-Chalupecky-Na-Furt

Vstup volný

14.10. v 18 hod.

Výstava finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 | Zahájení výstavy

Zahájení 31. ročníku výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Umělci: Jakub Choma, Anna Slama a Marek Delong, Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík, Peter Sit), Alma Lily Rayner, Marie Tučková, Jiří Žák

Zahraniční hosté: Pauline Boudry a Renate Lorenz

Kurátorky: Karina Kottová, Veronika Čechová

Architekti: No Achitects

Vizuální identita: 20YY Designers

V průběhu večera se uskuteční performance Jakuba Chomy a dále veřejné čtení/kolektivní performance (v 19 h) v rámci uměleckého projektu Almy Lily Rayner ve spolupráci s Andreou Tobolovou, Mirkou Slívovou, Jakubem Černým, Magdalenou Šipkou, Elenou Gorolovou, Martinem Novákem, Alex Sihelskou, Lucií Annou Pasek a dalšími.

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/10/Vystava-Finalistu-Ceny-Jindricha-Chalupeckeho-2020

Vstup volný

16.10. v 17-23 hod

Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie (ČR, 2019) | Kino-pátek

Poslední, téměř šestihodinový filmový román Karla Vachka.

Šestihodinová esej o čtyřech částech zkoumá filozofickou optikou dějiny režimů a revolucí, vůdců a mučedníků. Koláž z osobních vzpomínek, inscenovaných výjevů a archivů kolektivní paměti srovnává pražské jaro se sametovou revolucí a ukazuje expozici, kolizi, krizi a katarzi polistopadové společnosti. Nadějí na záchranu demokracie je kreativní smích, rozpouštějící nedotknutelnost a zbytnělá ega představitelů státních institucí. Internet osvobozuje společnost od zastupitelů jako nefunkčního mezičlánku, který brání přímé komunikaci občanů s mocenskými orgány.

„Já vás vidím, dokud vás neuvidím. Jakmile vás uvidím, tak už vás nevidím.“ K. Vachek

(Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava)

Režie: Karel Vachek

Scénář: Karel Vachek

Kamera: Karel Slach

Hrají: Karel Vachek, Václav Havel (a.z.), Alexander Dubček (a.z.), Miloš Zeman (a.z.), Jan Palach (a.z.), Boris Hybner (a.z.)

335 min

V českém znění

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/10/Komunismus-A-Sit-Aneb-Konec-Zastupitelske-Demokracie

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie

21.10. v 19 hod.

Jessica Ekomane (Francie) a 9T Antiope (Írán) | Live performance

Francouzská zvuková umělkyně a experimentátorka Jessica Ekomane a v Paříži usazené íránské duo 9T Antiope (Sara Bigdeli Shamloo a Nima Aghiani).

Zatímco Jessica Ekomane představí v kvadrofonním vystoupení své precizní minimalistické kompozice založené na fázovém posunu, od 9T Antiope očekávejme intenzivní hudební prožitek postavený na kontrastu hutných zvukových vrstev Nimy Aghianiho a jemných vokálů Sary Bigdeli Shamloo. Koncert uvede dramaturg večera Jan Lichý.

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/10/Jessica-Ekomane-France-A-9-T-Antiope-Iran-Live

Vstupné 80–100–120 Kč

23.10. v 19 hod.

Jog film (ČR, 2019) | Kino-pátek s diskuzí

Autorská projekce absolventského filmu (autoportrét / akční / performance) umělce působícího pod pseudonymem Markéta Wágnerová.

Příběh hrdiny, který se nedokáže vyrovnat s absencí duchovna na pozadí velkoměsta pozdního kapitalismu.

„Kurátorka a historička pohyblivých obrazů Lenka Střeláková popisuje Jog film ve svém oponentském posudku jako ‚performerovu cestu transformace‘. A pokračuje: ‚Nelze se totiž ubránit podezření, že jako performer ví, že teprve díky energetické součinnosti s divákem může dojít k ‚opravdové‘ iniciaci. Třebaže má tedy Markétino absolventské dílo mimikry standardního videosouboru, jedná se ve skutečnosti dost pravděpodobně o rituální nástroj – a podle toho by se s ním také mělo zacházet.“ (Martin Mazanec, PAF)

60 min

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/10/Jog-Film-CR-2019

Vstup na projekce je součástí vstupného do galerie.

25.10. v 10-12 hod.

Děti písku | Workshop pro rodiny

Tvorba zvukových objektů a příběhů s umělci Barborou Kurtinovou a Martinem Kubicou.

Za pomoci příběhu vytvoříme objekty z hapticky příjemných materiálů a textílií, které prostřednictvím jednoduchých mechanismů či lidské síly budou vydávat zvuk a hýbat se. Prohloubíme tak naše poznatky o kinetické energii a neverbální komunikaci.

Rezervace na info@plato-ostrava.cz nutná

Vhodné pro děti od 5 let

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/08/Deti-Pisku

Doporučené vstupné 30 Kč

29.10. v 17-20 hod.

Rekonstrukce uměleckého projektu a dernisáž | Akce

Rozsáhlá akce s dvacítkou účastníků podle projektu Alicji Rogalské a Łukasze Surowce Výkup slz (2014) pod vedením dvou polských antropologů a zvukového inženýra. Prototyp zpomalovacího projektu uzavře výstavu Písek ve stroji.

Rekonstrukce uměleckého projektu A. Rogalské a Ł. Surowca pod vedením Tomasze Rakowského, Evy Rossal a Jacka Szczepaneka. Během realizace účastníci vytvoří dva typy prostorů: individuální a sdílený. První zahrne místa, kde budou „tvořeny“ slzy a kde bude jasně zdůrazněn odstup plačících. Druhým prostorem je společné místo pro výměnu slz prostřednictvím příběhů o slzách.

Slzy se tak stanou matérií, o kterou je potřebné se starat a teprve v tomto momentu se zamyslet nad otázkami: Co se slzami dělat? Jak o ně pečovat? Co je možné „uvařit ze slz“? Jak je umístit v prostoru PLATO? Komu je předat? Důležitým momentem projektu je vybudování společné části, která se týká materiality a emotivity slz, skrze pokus vykročit mimo suffering subject (trpící subjekt).

V polštině s tlumočením do češtiny.

Akce je určena umělcům, studentům umění, kurátorům a všem zájemcům o nové oblasti spolupráce s antropology.

Více informací na https://plato-ostrava.cz/cs/Program/2020/05/Tomasz-Rakowski-A-Eva-Rossal-Zpomaleni-V-Obchodnikovi-Se-Slzami-Pre-Uzakoneni

31.10. v 17:30-22 hod.

NORMA | Festival

Pátý ročník festivalu autorského divadla a současného umění. Podtitulem letošního ročníku je „Autonomní zóna“.

„Pokud bych to měl více rozvést, soustředil jsem se na projekty, které vytvářejí autonomní zónu jako prostor pro únik, ale zároveň i určitý aktivizmus, řekněme poněkud autistický, ale naprosto přenosný, tedy ne nutně do sebe uzavřený. Tyto autonomní světy jsou v některých případech hravým odmítnutím naší takzvané reality, v jiných případech jsou více výrazem vědomého odporu k ní, či naprostým propadem do svého světa.“

Jan Horák, dramaturg

17:30 hod.

Zuzana Sceranková, Natálie Rajnišová: Pustý ostrov chrání 15 000 obyvatel

Obyvatelé Pustého ostrova se nemohou nikdy potkat, protože je pustý.

18:45 hod.

Paweł Sakowicz: Jumpcore (PL)

Performance mezinárodně etablovaného tanečníka a performera Pawła Sakowicze. Jumpcore je prvním tanečním projektem, který je zakoupen polskou národní galerií Zachęta.

19:45 hod.

Martin Mazanec, Dominik Gajarský: Autonomní kino

Série videí mezinárodních tvůrců na téma autonomní zóna ve výběru kurátora Martina Mazance a vizuálního umělce Dominika Gajarského.

20:45 hod.

Leïla Ka: Pode ser (FR)

Mnohonásobně oceněná performance francouzské tanečnice Leïly Ka kombinující Schubertovu hudbu s hip hopem.

21:45 hod.

Marek Meduna & Grottup: Refrén

Objednávka festivalu pro umělce Marka Medunu a jeho nové uskupení Grottup. Projekt na hranici performance a koncertního rapového vystoupení.

Více informací na https://festivalnorma.cz/cs/NORMA/2020

Vstupenky 250 – 450 Kč

Předprodej permanentek v síti GoOut a na pokladnách PLATO (Ostrava) a Studio Hrdinů (Praha).

Vstupenky na jednotlivá představení budou k prodeji na místě v den konání.