TZ: První sjezd Svazu sovětských umělců

První sjezd Svazu sovětských umělců / tranzitdisplay / Praha / 16. 9. 2016 v 18h

Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Avděj Ter-Oganjan a Dominik Forman

ve spolupráci s tranzit.cz

Vás srdečně zvou do tranzitdisplay

na

vernisáž výstavy

První sjezd Svazu sovětských umělců

16. 9. 2016 v 18:00

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Výstava potrvá do 18.9.2016

Iniciátoři: Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Avděj Ter-Oganjan a Dominik Forman.

Účastníci: skupina New Barbizon (IL), malíř Vasja Horst (RU), malíř Michail Miani (RU), fotografka Vivian del-Rio (RU) ad.

Umělecký sjezd, zahrnující plenér, konferenci a výstavu, si klade za cíl definovat možné cesty vývoje realistického umění dnes. Organizátoři se snaží sledovat tradici umělecké školy, která se formovala na území sovětského bloku během druhé poloviny 20. století, a aktualizovat tuto zkušenost v rámci současného kontextu.

Základní teze sjezdu jsou: nepřetržité propojení se skutečností, přechod od subjektivní dimenze práce ke společným kolektivním cílům a kritériím hodnocení, rehabilitace sovětského uměleckého projektu.

Projekt vznikla za laskavé podpory iniciativy pro současné umění tranzit.cz a Ruského centra vědy a kultury v Praze.