TZ: Salon F.2.0

Salon F.2.0 / Mezi psem a vlkem / kurátor: Petr Kalivoda / Galerie INDIGES / Brno / od 12. 10. 2019

Volné výtvarné sdružení Salon F.2.0, které tvoří bývalí členové výrazné české graffiti skupiny, představuje v brněnské Galerii Indiges svoji první skupinovou výstavu. Mezi psem a vlkem odkazuje k mezičasí, které rámuje odklon od graffiti a posun k současné tvorbě. Vernisáž proběhne 11. 10. 2019 v 19 hodin.

Název Mezi psem a vlkem odkazuje k denní fázi, kdy noc už končí, ale ráno ještě nezačíná. Výstava ukončuje období jakéhosi tvůrčího prázdna, které nastalo před několika lety po odklonu členů od graffiti (neboli uliční kaligrafie) a představuje posun k současné tvorbě.

Tu spojuje zjevná nutnost co nejvolnějšího vyjádření autorů, bez snahy někam se zařadit nebo nějak kalkulovat. Abstraktní malby vznikají zejména z neustálého hledání sebevyjádření nebo z námětů pocházejících z detailů krajiny a města. Právě Tobiáš Grolich pracuje s námětem krajiny se stromy, které ale v posledních dílech více abstrahuje a tvaruje. Kamil Hanuljak se ve své malbě věnuje abstraktním ornamentům vycházejícím z vjemů městské zástavby. Plátna Radima Keprta jsou rafinovanou maskovací, a tedy skrývací, hrou odkazující na vojenskou estetiku. Radim Kučera se věnuje svými energickými tahy syrovým abstraktním tvarům. I přes různé inspirace členy spojuje zejména práce s tvarem, plochou a vrstvením, podobně jako tomu bylo u jejich děl v negalerijních prostorech.

Výstavu rozšiřuje audiovizuální instalace v horní části galerie. Jedná se o v pořadí již třetí spolupráci Tobiáše Grolicha s hudebním producentem Davidem Křížem, tvořícím pod aliasem CRoSz. Projekt lze chápat jako jakousi meditaci z prostředí periferie, která silně ovlivňuje tvorbu celé skupiny. Formálně vychází z jejich maleb, což je zjevné při experimentování ve vrstvení obrazu a jeho vzájemném prolínání s nalezenými artefakty na pozadí táhlých zvukových ploch ze syntezátorů.