TZ: Šimon Szabo v Domě umění OKO v Opavě

Šimon Szabo /  Connection / kurátorka: Dominika Bernatková / Dům umění OKO / Opava / 15.4. - 5.6. 2022

Šimon Szabo absolvoval ateliér sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. na Fakultě umění Ostravské univerzity. Účastnil se několika zahraničních stáží, které bezpochyby ovlivnily jeho současnou tvorbu. Jako klíčovou zkušenost považuje autor stáž u sochaře českého původu, Vladimíra Škody v Paříži. Práce Šimona Szaba se pozvolna vzdaluje od tradičních sochařských médií k experimentu s různými druhy současných materiálů.

Koncept jednotlivých děl čerpá také z historie vztahů mezi jednotlivými pohlavími, kterými je autor silně fascinován. V dílech Šimona Szaba můžeme rovněž společně pozorovat spojení organických linií a objektů, které jsou uměle vytvořeny a zasazeny do společného kontextu jednotlivých sochařských děl. Inspiraci nachází převážně v tématech jako jsou vztahy, sexualita a anatomie, které autor společně propojuje s názvoslovím ve vztahu k vesmíru a vesmírné estetice. Stručně by se tedy dalo říci, že se autor odklání od klasického vnímání sochy a téma sexuality vyjadřuje v mimozemské podobě. Klade důraz na geometrii, strukturu, kontrast barev a materiálů.