TZ: Slavnostní program Ceny Jindřicha Chalupeckého Jury Meeting v PLATO 

Aktuální ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého vrcholí slavnostním programem Jury Meeting již 3. prosince 2023 v PLATO Ostrava 

Za přítomnosti mezinárodní poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 proběhne již tuto neděli v ostravské městské galerii PLATO Bauhaus veřejné setkání a bohatý doprovodný program. Chystá se komentovaná prohlídka výstavy CJCH 2023 s vystavujícími a kurátorským týmem , dětská dílna a další sekce Školy propagandy, tedy živého programu k výstavě Stanice propagandy Jonase Staala, se zaměřením na otázky romské menšiny v České republice. Porota se následně představí veřejnosti také v Praze.

Namísto ceremoniálu udílení Ceny proběhne již čtvrtým rokem jednodenní setkání výjimečných uměleckých osobností zapojených do aktuálního ročníku CJCH, zakončené oslavou jejich téměř celoroční práce. Laureátky*ti CJCH 2023 budou přítomní na komentované prohlídce, kterou povedou kurátorky a kurátor výstavy. V průběhu odpoledne se bude konat tvůrčí dílna pro děti, která vytváří prostor pro jejich rodiče či opatrovníky*ce, aby se mohli věnovat programu pro dospělé. Největší část nedělního odpoledne bude věnovaná dalšímu bloku diskurzivního a diskusního programu konaného v rámci výstavy Stanice propagandy zahraničního hosta Jonase Staala. Aktuální blok moderovaný Nikolou Ludlovou, která v SJCH působí od loňského roku jako koordinátorka pro inkluzi a udržitelnost, se bude věnovat problematice anti-romské propagandy a formám rezistence vůči ní. Program uzavře slavnostní promluva odborné mezinárodní poroty, která měla možnost v průběhu roku sledovat práci letošních laureátek a laureáta a nyní také jejich výstavní projekty v Plato.

Paralelně k programu pro veřejnost probíhá setkání mezinárodní poroty CJCH (Jury Meeting), která vybírá z přihlášených portfolií laureátky*ty příštího ročníku Ceny a věnuje se setkáním s letošními oceněnými, kterým poskytuje zpětnou vazbu k nově vytvořeným uměleckým projektům prezentovaným na společné výstavě. Porota bude z Ostravy následně pokračovat do Prahy, kde ve středu 6.12. proběhne od 18:00 jejich veřejná prezentace v NCSU Praha. 

Celkový program neděle 3.12.:

> 13:30 – 16:30 Škola propagandy - Poznej svého nepřítele

Uprostřed Stanice propagandy, instalace Jonase Staala coby zahraničního hosta letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého, se nachází Škola propagandy. V rámci této platformy probíhají během konání výstavy setkání s expertními, aktivistickými i organizátorskými kruhy s cílem společně zanalyzovat nástroje a formy současných propagand a zároveň experimentovat a vzdělávat se v metodách (anti)propagandy.

> 13:30 – 17:00 Workshop pro děti (paralelně k přednáškovému programu Školy propagandy)

Pro dětské návštěvnice a návštěvníky bude připraven výtvarný stůl, kde si mohou vyzkoušet práci s materiály použitými v dílech laureátek a laureátů CJCH. U stolu bude dětem k ruce lektorka Jana Adamec Tkáčová.

Stůl bude bezpečný prostor, ale za děti mají stále zodpovědnost rodiče.

Vhodné pro všechny věkové kategorie, které mají zájem.

> 16:30 – 17:30 Komentovaná prohlídka výstavy s autorkami a kurátorským týmem

> 17:30 – 18:00 Poděkování laureátkám a laureátovi Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 s prohlášením  poroty
_______________________________________________________________ 

Škola propagandy a otázky romské menšiny

V návaznosti na aktuálně probíhající výstavu Stanice Propagandy zahraničního hosta Ceny Jindřicha Chalupeckého, Jonasa Staala, vás zveme na další blok Školy propagandy. Přednáškový a diskusní cyklus pokrývá stěžejní témata, kterými se autor zabýval ve svém výstavním projektu, jež je výstupem jeho desetiletého uměleckého výzkumu v oblasti propagandy a nástrojů jejího šíření. Do sekce s názvem "Poznej svého nepřítele: analýza Hate Speech a Anti-romské propagandy a strategie pro budování kontra-propagandy" jsme pozvali Gwendolyn Albert a Editu Stejskalovou, které se zaměří na historii a geografickou komparaci anti-romské propagandy a sociálního profilu jejích tvůrců a cílových skupin, její konceptuální a ideologický rámec a identifikaci a analýzu jejích metod. Pozornost budeme věnovat také strategiím pro budování kontra-propagandy a metodám diseminace k zamýšlenému publiku.

Program Školy propagandy 3.12.:

> 13:30 – 13:45 Nikola Ludlová, SJCH – Úvod k projektu Jonase Staala a Škole propagandy

Nikola Ludlová působí ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého na pozici koordinátorky pro inkluzi a udržitelnost.

Ve své výzkumné a institucionální praxi i skrze občanskou angažovanost dlouhodobě věnuje tématu sociální spravedlnosti bez ohledu na etnicitu a jiná kritéria. Téma sociální inkluze v uměleckém provozu problematizovala například se spolueditorkou Emílií Rigovou v tematickém čísle časopisu ENTER + "Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie". Participovala na řadě projektů spojených s vyloučením a diskriminací Romů a občanů s LGBT+ identitou. V roce 2012 například spoluorganizovala s Davidem Tišerem první událost s názvem Romano Taťipen v rámci festivalu Prague Pride, který se v daném roce poprvé věnoval tématu “menšiny v menšinách”. V rámci dobrovolné stáže v Národní filmový archiv pracuje s vedoucí oddělení filmografie a katalogizace na projektu zaměřeném na reformu archivní a kurátorské praxe v souladu s feministickými a dekolonizačním diskurzy. Je absolventkou magisterského studia historie na Středoevropské univerzitě v Budapešti, kde v současnosti studuje také doktorský program.

13:45 – 14:30 Gwendolyn Albert - Proti-romská propaganda

Gwendolyn Albert (1967) je nezávislá aktivistka za lidská práva a spojenkyně romské menšiny, která se angažuje v otázkách důstojné komemorace romského holocaustu, rovného přístupu romských dětí ke vzdělání a odškodnění nuceně sterilizovaných žen. V roce 2021 se stala držitelkou Ceny Alice G. Masarykové za lidská práva, kterou jí udělilo Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice za její dlouholeté prosazování přístupu ke spravedlnosti a odškodnění obětí nucené sterilizace. V roce 2020 jí byla udělena Cena za lidskost od Výboru pro odškodnění romského holocaustu v České republice za její přínos v boji za odškodnění obětí nucené sterilizace v bývalém Československu a České republice. Je členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a denně překládá zprávy do angličtiny pro server Romea.cz. Byla jedním z hlavních výzkumníků*ic, kteří*ré se podíleli*ly na publikaci komisaře Rady Evropy pro lidská práva z roku 2012 Human Rights of Roma and Travellers in Europe. Po získání bakalářského titulu v oboru lingvistika na Kalifornské univerzitě v Berkeley působila v akademickém roce 1989-1990 jako stipendistka Fulbrightova programu na Karlově univerzitě v Praze. Sametové revoluce se účastnila jako překladatelka Občanského fóra.

Prezentace Gwendolyn představí v komparativním rámci charakteristické rysy protiromské propagandy ve vybraných evropských zemích, přičemž se zaměří na vizuální media a sociálních sítě. Na příkladu několika case studies navrhne možnou strategii pro budování kontra propagandy a její diseminaci k zamýšlenému publiku.

> 14:30 – 14:45 diskuze s publikem

> 14:45 – 15:00 přestávka

> 15:00 – 15:45 Edita Stejskalová - Romská propaganda

Edita Stejskalová se ve svých expertních a občanských aktivitách zaměřuje na aktivizaci a mobilizaci sociálně vyloučených Romů. V letech 2006–2011 ve spolupráci s advokáty vedla soudní případy proti Kladnu a Ostravě kvůli rezidenční segregaci a diskriminaci v přístupu k bydlení. Ve své praxi klade důraz na občanské zmocňování Romů a Romek, aby hájili své oprávněné zájmy a občanská práva za důstojné vzdělání, bydlení a společensky uznaný životní standard.

> 15:45 – 16:00 diskuze s publikem

___________________________________________________________________ 
 
Výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 je prezentací laureátek a laureáta nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro nastupující generaci umělců a umělkyň. V rámci 34. ročníku jsou oceněnými Kryštof Brůha, Lenka Glisníková, Petra Janda, Gabriela Těthalová a kolektiv StonyTellers. Společná výstava se již podruhé koná v galerii Plato Ostrava, kde střídá další dvě pravidelné destinace, Brno a Prahu. Výstavu doprovází projekt Stanice propagandy letošního zahraničního hosta, jímž je mezinárodně etablovaný nizozemský umělec Jonas Staal. Jeho práce se dlouhodobě zabývá vztahem mezi uměním, propagandou a demokracií.

Mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí, v níž zasedli Ivet Ćurlin (Kunsthalle Wien), Anna Daučíková (umělkyně a pedagožka), Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven), Fatoş Üstek, kurátorka a teoretička, Frieze Sculpture, Londýn) a Jan Zálešák (kurátor a pedagog), vybírala z více než stovky portfolií zaslaných autorkami a autory prezentujícími svou tvorbu na současné české umělecké scéně.

Kurátorsky výstavu zaštiťuje kurátor Plato Jakub Adamec a kurátorský kolektiv SJCh (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová a Karina Kottová) s v úzké spolupráci s produkčním týmem SJCh (Ondřej Houšťava, Zuzana Šrámková). Architekturu výstavy zajistil Jakub Červenka.

Součástí výstavy laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je již tradičně projekt zahraničního hosta. Letos připravil nizozemský umělec Jonas Staal, který patří k nejznámějším umělcům na mezinárodní scéně, rozsáhlou instalaci a živý program, který shrnuje více než dekádu jeho uměleckého výzkumu na téma propagandy. Současně představuje nový film nazvaný Divadlo propagandy, videostudie vzniklý přímo pro tuto příležitost. Staal vnímá propagandu nejen jako prostředek často skrytého ovlivňování našeho vnímání a chování, ale také zkoumá, jestli je možné, aby se propaganda stala osvobozujícím nástrojem. Jeho Stanice propagandy, stejně jako živý program Školy propagandy, nás vede k uvědomění si, jakým způsobem jsou utvářeny velké (mediální, politické ad.) příběhy, které udržují často nechtěné a nefunkční systémy a přesvědčení, v nichž žijeme. Vybízí nás, abychom jen nečinně nepřihlíželi, abychom se jako jednotlivci i kolektivně zapojili do akcí vedoucích k pozitivním změnám. 

K výstavám vyšel katalog (k dispozici v galerii zdarma), který stejně jako výstavní grafiku pojednal Petr Kněžek. Obě výstavy jsou k vidění do 25. února 2024.