TZ: Svoboda - Tři generace současných umělců se vyjadřují k 30 letům svobody v našem státě

Svoboda - Tři generace současných umělců se vyjadřují k 30 letům svobody v našem státě / Invalidovna / Praha / 5. 10. - 27. 10. 2019

Dne 4. října bude od 18 hodin v Invalidovně zahájena výstava SVOBODA reflektující výročí 30 let od sametové revoluce, která se stala symbolem liberální emancipace a iniciovala pád totality v našem státě. Ke skupinové výstavě byly přizvány tři generace umělců. Jak svoboda ovlivňuje jejich tvorbu? V rámci výstavy je vytvořen dialog mezi připomínkou samotného průběhu revolučních událostí a jejich dopadu na českou společnost. Zároveň dochází k zamyšlení nad tím, že svoboda ani v dnešních dnech není samozřejmostí a je nutné se o ní zasluhovat a aktivně se na ní podílet. Výstavu organizuje kreativní platforma 3Kurátorek.

Posledních pár let se nám díky jubileím do podvědomí vracejí zásadní momenty naší, československé historie. Minulý rok jsme si připomínali 100. výročí vzniku Československé republiky, což byl zásadní milník novodobé historie, ale pro naši společnost už dosti vzdálený. Letos nás čeká oslava 30 let od listopadových událostí, roku 1989, které jsou nám všem známy důvěrněji. Je to díky osobním zkušenostem a vyprávění našich rodičů a prarodičů, ale i kvůli současné politické situaci, která je čím dál tím více konfrontována s tehdejšími novodobými demokratickými tužbami. Slavíme třicetileté výročí od sametové revoluce, která se stala jedním ze symbolů období liberální emancipace!

Opětovně, 30 let poté, dochází k restrukturalizaci společnosti. Za milník je považován rok 2011, kdy zemřel Václav Havel a v arabských státech začalo pod vlivem druhé vlny Arabského jara docházet k liberalizaci. Skončilo období nekritické akceptace kapitalismu jako ideálního pozadí pro rozvoj multikulturní společnosti rovných občanů. Jako důsledky vzešly současné neúspěchy sociálně-demokratických stran v Evropě, které se začaly více zaměřovat na podporu kulturních menšin než nižších středních vrstev, které se v současné době odklání k extrémní pravici a populistickým stranám. Také v české společnosti tak dochází k budování bariér a rozevírání ekonomických nůžek a sociálních hodnot.

Každý z oslovených autorů reflektuje svobodu svou autentickou osobní výpovědí. V rámci výstavy SVOBODA bude prezentována Petra Nováková Ondreičková (*1968), která revoluční období zažívala jako studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, jejíž ready-made objekty reagují na současnou politickou situaci. Multimediální umělec Michal Hor Horáček(*1973) svou světelnou instalací reflektuje historické momenty ztráty svobody v naší novodobé historii. Umělecká skupina Modřanen Schule (dospívající v 90. letech) vytvořila instalaci, jež připomíná, že i nastalá svoboda je omezována hranicemi zaběhlého systému.

Jelikož právě sametovou revoluci odstartovaly studentské protesty, tak pro vznik výstavního projektu byli osloveni také současní studenti vysokých uměleckých škol. Jan Poš (*1996) vytváří ready-made prostorovu instalaci narážející na oplocování Evropy a uzavírání se vůči světu. Kateřina Kuchotová (*1999) mapuje hranice našeho každodenního chování s odkazem k Listině základních práv a svobod. Trio Alexandra Naušová (*1996), Lucie Hyšková (*1996) a Petr Kubáč (*1995) vytvořilo konceptuální instalaci z fotografií, odkazujících na odlišné podoby osobní svobody v rámci nakládání s vlastním tělem.

Cílem výstavy je snaha nezapomínat na demokratické hodnoty a nebrat je jako samozřejmost, zvláště v dnešních dnech, kdy začínají být porušovány.  V rámci výstavy je vytvořen dialog mezi připomínkou samotného průběhu revolučních událostí a jejich dopadem na českou společnost a její následující vývoj. Výstava je oslavou demokracie a svobody a s ní spojenými příležitostmi, které pád totality přinesl.

Vernisáž proběhne v pátek 4. října 2019 od 18 hodin. V rámci zahájení výstavy proběhne performance doplňující instalaci umělecké skupiny Modřanen Schule. Během večera vystoupí DJ Dinnr Pizza.

Otevírací doba duplexu 3Kurátorek je čtvrtek až neděle od 15 do 19 hodin nebo po domluvě.

Výstavní prostory se nachází v západním křídle Invalidovny, které naleznete na adrese Sokolovská 24/ 136, Praha 8 (vstup je za rohem vpravo od hlavního vstupu do Národního památkového ústavu).

Aktuální informace o nadcházejících událostech a akcích naleznete na webových stránkách www.3kuratorky.cz a facebookových stránkách 3Kurátorky.