TZ: Tady a teď! v Domě umění města Brna

AVA kolektiv, Štěpán Brož, Marie Butula Cichá, ČILY, Tereza Damcová, Polina Davydenko, Pavel Dvořák, DUMB, Patricie Fexová, Markéta Filipová, Marta Fišerová, Nina Fránková, Global Genocide inc., Martin Helán, Tomáš Hlavenka, Ondřej Horák, Vendula Chalánková, In Saček Veritas, INSTITUT INSTITUT, Eva Jaroňová, Šimon Kadlčák, Jan Karpíšek, Václav Kočí, Klaudia Korbelič, Maud Kotasová, Ondřej Kotrč, Petr Kovář, Petr Kunčík, Helena Lukášová, Barbora Lungová, Max Lysáček, Pavel Matyska, Johana Merta, David Možný, Roman A. Muselík, Petr Nápravník, Kryštof Netolický, Vilém Duha, Samuel Paučo, Tomáš Pavlacký, Natálie Perkof, Karin Písaříková, Tomáš Plachký, Pavel Pražák, Přemysl Procházka, Tomáš Prokop, Tomáš Ronovský, Martin Skalický, Hynek Skoták + Tereza Holá, Jiří Staněk, Jiří Suchánek, Hana Svobodová, Jana Švecová, Jakub Tajovský, Šárka Telecká, Timo, Veronika Vlková / Tady a teď! / kurátorky: Jana Písaříková, Marika Svobodová / Dům umění města Brna / Brno / 16. 2. – 16. 5. 2021

I když kulturní instituce zůstávají i nadále uzavřené, připravil Dům umění města Brna u příležitosti oslav 110. výročí své činnosti dva nové výstavní projekty. Jedním z nich je Tady a teď!, výstava současného umění z brněnského prostředí. Oficiální termín výstavy je stanoven na 16. února – 16. května 2021, její reálné otevření se bude odvíjet od přijatých protiepidemických opatření.

I když příležitost výročí nabádá spíše k bilancování a ohlížení se za bohatou historií, skupinová výstava Tady a teď! obrací pozornost k současnosti. Výchozím podnětem pro její uspořádání byla potřeba navázat komunikaci a zmapovat současnou uměleckou scénu Brna. Spíše než přesným obrazem je však výstava zachycením proměnlivosti toho, co se odehrává právě teď na jednom konkrétním místě. Co dělají čerství absolventi uměleckých škol či umělci a umělkyně střední generace? Jaká je jejich motivace, čím se zabývají, na čem pracují?

K účasti na výstavě bylo přizváno 57 umělců, umělkyň a uměleckých skupin pracujících s nejrůznějšími médii od malby, kresby, sochy k instalacím a audiovizuálním dílům. Až na výjimky byli k účasti osloveni umělci, kteří tvoří vedle civilního povolání, bez zázemí v pracovním prostředí uměleckých škol. Oslovování probíhalo skrze osobní návštěvy kurátorek v jednotlivých ateliérech, čímž vznikala síť kontaktů a doporučení a celý projekt se organicky rozrůstal a proměňoval. Právě rozměr osobních setkání bez hodnocení či hierarchizování umělců na půdě městské instituce tvoří nedílnou součást projektu.

Radikální řešení představuje prostorová koncepce výstavy, která využívá veškeré hmotné vybavení dílny Domu umění – nábytek, nářadí, panely, rámy, skla a další. Recyklace materiálu, který je k dispozici, bez nutnosti vyrábět nebo nakupovat nové instalační prvky odpovídá současné tendenci snižovat náklady a ekologickou zátěž životního prostředí. Uspořádání výstavy odkazuje k pracovnímu prostředí dílen, ateliérů a hal, kde se odehrávají tvůrčí procesy. Výstavní prostor zasahuje například i do divákům běžně nepřístupných technických prostor Domu umění či jeho exteriéru. Díla v exteriéru jsou zároveň snahou aspoň částečně výstavu otevřít veřejnosti i v současné nelehké situaci.


Foto: Polina Davydenko