TZ: Tomáš Bryscejn

Tomáš Bryscejn / Raiders From the Interspace Vol. 5 / Galerie 209 / Brno / 3. 5. - 10. 5. 2019

Tomáš Bryscejn je umělec momentálně žijící a působící v Praze. V historii své tvorby si vystřídal práci s různými médii, ale v poslední době u něj převládá především kombinace airbrushové malby a instalace. Obsahově těží Bryscejnova díla z různých podob populární kultury a virtuální zkušenosti. Obojí se v autorově tvorbě prolíná a zároveň mísí s roztříštěnou skutečností dnešní doby, kterou také částečně zrcadlí. Výstava Raiders From The Interspace vol. 5 v Galerii 209 se tak stává jakousi generační výpovědí o dopadech předčasné budoucnosti a informačně přehlceném světě. Výpověď snažící se vymanit z pocitu a atmosféry cronenbergovské schizofrenie, za pomoci zbytkové estetiky béčkových filmů z kraje osmdesátých let. Tomáš Bryscejn je absolventem ateliéru malby na pražské Umprum pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny, kde rovněž pokračuje v magisterském studijním programu.

Absolvoval stáže na Universitat fur angewandte Kunst ve Vídní a v ateliéru sochařství na VŠUP pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. V současnosti je Tomáš stážistou v ateliéru Josefa Bolfa na pražské AVU.