TZ: Tomáš Mitura v Galerii Věž ve Frýdku-Místku

Tomáš Mitura / Pondělní dítě / Galerie Věž / Frýdek-Místek / 1. 5. – 31. 7. 2022

Projekt s názvem “Pondělní dítě” zpodobňuje báseň o Solomonu Grundym od Jamese Orcharda Halliwella. Báseň je metaforou mého vlastního bytí a nabývání životních zkušeností v oblasti Frýdku-Místku a zároveň odrazem bohatého života mezi místními subkulturami. Jako Grundyho život, který představuje jeden týden, se odvíjel i můj vlastní podobně: od pondělí až po nedělní večer. Každý den jsem trávil různorodými aktivitami - ať jde o profesionální sporty jako basketbal, fotbal nebo házenou, kytarový kvartet, školní docházku, výtvarnou přípravku na vysokou, návštěvy XBOX/PC i heren, shánění marihuany nebo jiných drog v subkultuře drogově závislých, aktivity v turistickém oddíle, který byl plný her a lidí všech věkových kategorií, tréninky LARPů, setkávání s punkery, technaři, metalisty z klubu Stoun, hráči Magic the Gathering, hráči stolních her v Dobré čajovně.

Tato site specific instalace představuje každý den v týdnu objektem jednoho konkrétního člověka, který mě obohatil vlastní existencí. Objekty nesou podobu bezpohlavních lidských figurínv lidské velikosti vytvořených technikou papier-mâché. Ty jsou spojeny s danou osobou, kterou jsem zkontaktoval a navštívil v průběhu příprav. Během návštěvy jsem je poprosil, aby mi věnovali vlastní boty na důkaz důvěry. Poté jsem jim zakoupil boty nové. Instalace sedmi zástupných objektů představuje pavilon setkání a vlivů na můj život Objekty jsou doplněny o hlasovou stopu a to po dobu od otevření expozice do zavření. Zvuková stopa doplní instalaci o otázku smyslu štěstí. Štěstí jako blaženost, vnitřní pocit radostného a více méně trvalého vyplnění: „být šťastný“, „mít šťastnou povahu“ nebo je to pouhá fráze jako nápis “SLEVA”. Divák tak dostává za úkol sám v sobě si definovat, co pro něj štěstí znamená. Divák se může ptát sám sebe, je-li on sám šťasten.

Tato rekonstrukce si klade za úkol rozklíčovat dlouhodobější změny v chápání mezilidských vztahů. A poukázat na důležitost setkávání s blízkými v utváření vlastní identity. Pomoct pochopit sám sebe a své kořeny. Uvědomit si potřebu materiálních potřeb. Překonat bariéru umělce mimo jeho ateliér a proniknout do běžného života.

Solomon Grundi se narodil v pondělí a v neděli byl pohřben.

Tomáš Mitura

Výtvarník, performer, hudebník Tomáš Mitura, nás může navrátit k dějinné lince skrz svoji paměť, oči, srdce, které je neodmyslitelně srostlé s danou lokalitou.Naskýtá se nám možnost obout se do bot, ze kterých vyrostl, které prošlapal, které jsme po něm zdědili, o které zakopáváme, které nás oslovují, které nás odpuzují, které lhostejně míjíme, a přesto o nich víme. Tomáš Mitura by rozhodně neměl chybět v mozaice dané lokality ani v samotné Galerii Věž, která je pomyslnou osou místa.

Tomáš Rozehnal

Tomáš Mitura (*1988, Frýdek-Místek) je absolventem Malířského ateliéru Malba IV.

na pražské Akademii výtvarných umění. Věnuje se nejen malbě, ale také ilustraci, grafice

a hudbě (působí jako frontman v noise-punkové kapele Vole). Zabývá se také tetováním

a spolu se Štěpánem Markem vytvořil v roce 2017 publikaci o tetování mimo tetovací salóny nazvanou “Poke poke poke”.Jeho dílo je protkané odkazy na různá historická období – od středověku po avantgardu 20. století. Objevují se v něm tradiční motivy zátiší kombinované

s výraznými barvami, kostrbatými nápisy a plastickými nánosy olejových barev, které dohromady vytvářejí neklidný a dekadentní rukopis. Vrstevnatost dílu dodávají také zdánlivě nenápadné detaily nesoucí kousavé poznámky k současným tématům. Kromě malby je také tvůrcem grafiky hudebních plakátů nebo coverů alb. Tvorba Tomáše Mitury tak volně protéká skrze mnohá média a žánry, které zároveň kombinuje v jediný tvůrčí celek.