TZ: Tomáš Roček v Galerii Vltavská

Tomáš Roček / Zvuková performance: Jan Burian, Polina Khatsenko, Jan Krombholz a Ester Grohová / Nejisté kartografie / Galerie Vltavská / 13. 7. – 30. 9. 2023

Instalace Tomáše Ročka Nejisté kartografie představuje velkoformátové grafiky vytištěné na výstavní moduly u metra Vltavská. Grafiky jsou inspirovány historií Holešovic, expandující zástavbou, ale i barevností prostoru Vltavské a Bubnů. Kromě vizuálnosti v sobě grafiky skrývají hlubší význam a zvou diváka k interakci. QR kódy s odkazem na text (esej/báseň) jsou komponovány přesně ke každé jednotlivé mapě/graficeVizuální část výstavy se rozrůstá v site-specific zvukovou performance, jejímiž autory jsou Jan Burian, Polina Khatsenko, Jan Krombholz a Ester Grohová. Vernisáž se odehraje ve čtvrtek 13. července od 19 hodin za doprovodu živé hudební performance. Site-specific projekt vznikl pro Galerii Vltavská v rámci programu Umění pro město.

Mapa se chodci otevírá jako páteční skála. Když ji rozloží na mech obepínající kámen ve tvaru stolu, není si jistý, kde je jih a kde sever. Pozorně mapu zkoumá a v krajině hledá podobnosti. Zlomenou větev zakreslenou pískem nebo stopy zvířete vedoucí k napajedlu. Mapa na něho také kouká. Prohlíží si jeho severní stranu obrostlou lišejníky a křehké prsty podobné chrostíkům nebo vrankám. Chodec si náhle není jistý tím, kde začíná a kde končí. Vidí dvěma páry očí, které na sebe ospale mrkají.

Instalace velkoformátových tisků je umístěna v prostoru Vltavské a jeho bezprostředním okolí. Do kostek, na kterých jsou mapy umístěny, je možné vstoupit a návštěvníkům se otevírá krajina, která prosvítá pod mapou a je přístupná jinému způsobu čtení. Tisky jsou inspirovány historií Holešovic, expandující zástavbou, ale i barevností prostoru Vltavské a Bubnů. Mapa se rozrůstá jako organismus, protéká korytem Vltavy, na kterém se usadil písek a vylézá z krunýře jako želva. Výstavou provází česko-anglická zvuková instalace, vyprávějící příběh těch, kteří v mapách čtou jako ve svých tělech. Zkoumají vlastnosti prostoru, snaží se zorientovat a uchopit sebe samé. Hlasy zní jako ozvěny opuštěným prostorem, který mizí pod nánosem nových plánu, zvuků a čtvrtí. Příběh je možné si poslechnout po načtení QR kódů u jednotlivých kostek.

„Jsem velmi rád, že se v Praze daří i umění, které jde tak trochu mimo hlavní proud. Instalace velkoformátových grafik u metra Vltavská je toho důkazem. Líbí se mi, jak citlivě práce Tomáše Ročka zachytily atmosféru místa. A s povděkem kvituji i to, že se výtvarník snaží návštěvníky interaktivně zapojit, takže nejsou jen pouhými konzumenty, ale přímými účastníky výstavy,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Pospíšil.

Galerie Vltavská je projekt v jádru spontánní, ale jak se ukázalo i neobyčejně houževnatý. Přesto, že již měl několikrát zaniknout, vždy se proklíčil opět k životu a nadále přináší kreativní energii na Vltavskou. Jsem ráda, že tato výstava hovoří právě o metamorfóze daného místa, protože právě tak město, jakožto habitat lidské civilizace, funguje. Některé jeho prvky mizí, některé se nadále vyvíjejí,“ dodala architektka metra Anna Švarc.

Galerie Vltavská vznikla ve spolupráci Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence již v roce 2020. Za tu dobu se zde zatím představilo sedm výstav. Šest z nich vyšlo z otevřené výzvy, kterou Galerie hlavního města Prahy pro projekt vypsala. Nyní se zde představuje osmá umělecká intervence Nejistá kartografie autora Tomáše Ročka do veřejného prostoru kaskádových teras, které by měly již tento rok ustoupit novému urbanistickému řešení území Bubnů. To zde počítá se vznikem nové piazetty kolem plánované koncertní síně.