TZ: Umění dlouhého století a paměť lidské chůze v Západočeské galerii v Plzni

Umění dlouhého století a paměť lidské chůze / výstavní síň „13“ / Západočeská galerie v Plzni / 3. 3. – 21. 5. 2023

Výstava Umění dlouhého století a paměť lidské chůze představí umělecké ztvárnění lidského pohybu v prostoru, zaměřeného především na lidskou chůzi v dílech předních českých autorů od 19. století po současnost.

Téma lidské chůze si mohou návštěvníci prohlédnout nejen na obrazech, grafikách a kresbách, ale i na fotografiích, videích a menších prostorových objektech.

Výstava je rozdělena do několika tematických celků: První část zahrnuje motivy cestování, procházek, výletů a potulek, druhá pak představuje vývoj od romantiky k obnovení radikálních podnětů romantismu na přelomu 19. a 20. století. Třetí, komorní část propojuje první a třetí část prostorů výstavy. Čtvrtá a pátá pojednává o chůzi městem, v závěrečné části převládají fotografické seriály ulic.

Návštěvníci se mohou těšit na díla těchto autorů: F. X. Procházka, František Tkadlík, Josef Navrátil, Antonín Machek, Karel Postl, Václav, Josef a Quido Mánesovi, August Piepenhagen, Emil Orlik, Franz Kafka, Jiří Kolář, František Hudeček, Emila Medková, Adriena Šimotová, Eugen Brikcius, František Skála a Viktor Karlík.

Výstava je součástí doprovodného programu 43. Plzeňského mezioborového sympozia s podtitulem  Lidé na cestě v dlouhém 19. století, které se koná v rámci festivalu Smetanovské dny.