TZ: Václav Česák

Václav Česák: Sochy, Obecní dům, Praha, 16. 4. - 25. 5. 2009

Skutečný umělec přistupuje ke svému cíli s pokorou a netouží jen po vlastním uznání. Snaží se svému dílu vtisknout i prvek duchovní, což neznamená jen zbožnost, ale především celistvost. Přivádí tak každého nenásilně k poznání a oslavě Toho, který je neobsažitelný, nás přesahující, ale přesto nám a našemu životu tak blízký - Toho, který učinil vše dobré a krásné, a nás - korunu svého díla - svým obrazem. Asi tak nějak by se dalo charakterizovat základní motto plzeňského rodáka, sochaře Václava Česáka, který v těchto dnech prezentuje zhruba 40 svých exponátů v pražském Obecním domě. Václav Česák rád ve svých dílech využívá širokého spektra materiálu jako jsou bronz, dřevo, kámen, sklo, nerez ocel či různé speciální hmoty. Právě tento přístup mu umožňuje naplno využít nemalého obrazového i myšlenkového potenciálu. „Ve svých dílech se snažím zaměřit především na dynamickou figurativní tvorbu s prvky sebereflexe nebo hypnotického pohybu," prohlásil Václav Česák. Soudí, že právě prvoplánové efekty chladného kovu a kamene ukrývají horkost člověčího dechu, ladnost tvaru zasaženého proudem citů a pozdvihovaného vzhůru. Mezi nejvýznamnější a největší realizace sochaře Václava Česáka patří například Sv. Dismas (Ateliér Starý Smolivec), Don Quijote (Farma Bolka Polívky) Skateman (Škoda Sport Park Plzeň), Frank Kappa monument (Bad Doberan - Německo). Výstava Václav Česák - Sochy, kterou může veřejnost v prostorách Kluboven Obecního domu, a.s. spatřit od 16. dubna do 25. května 2009, přináší časový průřez tvorbou umělce za posledních 15 let. „Je zde možné spatřit vývoj a myšlenkové posuny ve figurativní i abstraktní formě," zhodnotil expozici sochař. Nezastupitelnou část v instalaci hrají bronzové odlitky, které byly odlévány ve staré slavné norimberské slévárně Lenz - Jahn. „Tato slévárna svojí prací zasáhla i Českou republiku, a to například bronzovými odlitky sochy Karla IV. u Karlova mostu nebo sochy Sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Ze stejné slévárny pochází i monumentální pomník maršála Radeckého, který je nyní umístěn ve Veletržním paláci," připomněl Václav Česák. Sochař Václav Česák se narodil 1. dubna 1962. Vyrůstal v Plzni, maturoval v roce 1982. Výtvarné umění a hudba jej provází již přes dvacet let. Hudebně se prezentoval jako spoluautor některých znělek pro Český rozhlas Plzeň a scénického ztvárnění multimediálního pořadu „Virtula Cirk". V současnosti pracuje ve svém ateliéru ve Starém Smolivci u Nepomuka. Je zakladatelem Matice sv. Jana Nepomuckého. Absolvoval soukromé studium v Ateliéru ak. sochaře Františka Bálka , který v něm záhy rozpoznal talent a neváhal mu nezištně poskytnout tvůrčí prostory i nemalé zkušenosti. Za hlavní inspiraci pro tvorbu svých plastik považuje především duchovní rozměr futurismu a po svém křtu v roce 2003 i křesťanské symboly, z čehož vychází i autorova životní filosofie. Jeho velkou předností je, že je schopen vytvořit nejen výsledný efekt uměleckého objektu, ale zvládá i veškeré techniky spojené s nutnou přípravou (výroba forem, lití voskových modelů, patinování, glazura, atd.). Má zkušenosti i s light designem, scénografií, technikou šperkařství.